RE131: การขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 40 (สำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์)
วันศุกร์ที่ 9 - อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08:30-17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย