สัมมนา: โอกาสลงทุนใน Resort Properties ในภูเก็ต
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก
Agency for Real Estate Affairs (AREA) จะได้จัดงานสัมมนาวิชาการจากผลการสำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทรีสอร์ใน จากการสำรวจภาคสนามในเดือน พย.2011 พบ 120 โครงการประเภทรีสอร์ท อันประกอบด้วยโครงการประเภท Villa และประเภท Resort-Condominium

AREA พร้อมสรุปข้อมูลต่อท่านถึงสถานการณ์การขาย ประเภทรีสอร์ที่ขายดี ประเภท-ราคา-ทำเลที่เป็นที่ต้องการในตลาดในปัจจุบัน จำนวนทั้งหมดในตลาด ขายได้ และเหลืออยู่ในตลาดของแต่ละระดับราคา เพื่อท่านนำไปประมวลสถานการณ์ของอสังหาฯ ประเภทการลงทุนในตลาดได้อย่างชัดเจนต่อไป

  1. November 2011, Resort Properties in Phuket offered for sales
  2. Situation of Newly Launched of the Resort Properties in Phuket,
  3. Total unit of Resort Properties in Phuket sold in 2010 & 2011 (Jan-Nov)
  4. Summary of Total units in the Market, sold and left
ใบลงทะเบียน
Registration Form
ผู้เข้าร่วมการอบรม * กรุณากรอกข้อมูล
1. ชื่อ-นามสกุล: *
ตำแหน่ง: *
2. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
หน่วยงาน: *
ที่อยู่: *
 
ชื่อผู้ประสานงาน:
โทรศัพท์: * ต่อ:  มือถือ:
โทรสาร:
อีเมล์: *
ค่าลงทะเบียน
  ราคาปกติ 4,500 บาท
  (ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม เคริ่องเคียง ค่าเอกสารงานสำรวจวิจัยประกอบการสัมมนา)
   
หมายเหตุ: ยังไม่รวม Vat 7%
  กรณีนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
รวมค่าลงทะเบียน บาท รวม Vat 7% แล้ว จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
- เลขที่บัญชี 048-1-08201-3
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-3-25325-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-34031-62-9
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณภูวนัย สัตยพิพัฒน์ โทรสาร 0.2295.1154 โทรศัพท์ 0.2295.3905