สัมมนา: กลยุทธ์สู้รายใหญ่ โครงการบ้าน-คอนโดฯของ
บริษัทพัฒนาที่ดินนอกตลาดที่ขายดีสวนกระแส
หลักสูตรนี้ผ่านไปแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อจัดครั้งถัดไป
กรณีศึกษาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ยังมีโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ทั้งรายใหญ่ รายกลางและรายเล็กที่ประสบความสำเร็จในการขายเป็นอย่างยิ่งที่ถูกสำรวจไว้โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในประเทศไทยและสำรวจข้อมูลอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางที่สุดทั่วประเทศและในอาเซียน
กำหนดการ
08:00
ลงทะเบียน

08:30
เปิดการสัมมนาและบทนำ: ตลาดและการส่งเสริมการขาย
นำเสนอโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

09:15
แบบอย่างโครงการบ้านเดี่ยวราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท (โครงการคุณาภัทร 6 บ้านกล้วย-ไทรน้อย)
นำเสนอโดย คุณพรเทพ แสงศรี กรรมการผู้จัดการ และคุณคเณศ แสงศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.คุณาภัทร

10:00
พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

10:15
แบบอย่างโครงการบ้านเดี่ยวราคาปานกลาง (3-5 ล้าน) (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)

11:00
แบบอย่างโครงการทาวน์เฮาส์ราคาปานกลาง (2-3 ล้าน) (โครงการแกรนด์วิลล์ ดอนเมือง-สรงประภา30)
นำเสนอโดย คุณพงศ์สุธี เหลืองเสรี ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.แกรนด์ วิลล์ พัฒนา

11:45
พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

12:45
แบบอย่างทาวน์เฮาส์ราคา 1-2 ล้านบาท (บ้านราชพฤกษ์ ประตูน้ำพระอินทร์ 2)
นำเสนอโดยคุณอัศมาพร ชนพันธ์นนท์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บจก.ดรีมไฮพร็อพเพอร์ตี้

13:30
แบบอย่างโครงการอาคารชุดราคาถูก (<1 ล้านบาท) (โครงการ อันนาคอนโด บางพลู บางกรวย-ไทรน้อย)
นำเสนอโดย คุณจรูญศักดิ์ ลาภเจริญ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง บจก.เคหะกำจร

14:15
แบบอย่างโครงการอาคารชุดราคา 1-2 ล้านบาท (โครงการ VIIA7 By Apasiri บางนา-ตราด กม.26)
นำเสนอโดย คุณณลินรัชต์ อุ่นปรีชาวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บจก.PMM

15:00
พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

15:15
แบบอย่างอาคารชุดราคาตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป (โครงการเซอร์เคิล สุขุมวิท 31)
นำเสนอโดย คุณเศรษฐวัฒน์ ตั้งวัชรพงศ์ Business Development Director,Fragrant Property

16:00
แบบอย่างอาคารพาณิชย์เด่น (โครงการ ฟิฟธ์ เอเวนิว ลาดกระบัง-ฉลองกรุง)
นำเสนอโดย คุณบุญชัย มหาทรัพย์สิริ กรรมการผู้จัดการ บจก.ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์

16:45
ระดมสมอง

17:30
ปิดการสัมมนา

 
หมายเหตุ: ชื่อโครงการอยู่ระหว่างเรียนเชิญวิทยากร ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากกำหนดการนี้
ใบลงทะเบียน
Registration Form
ผู้เข้าร่วมการอบรม * กรุณากรอกข้อมูล
ถึง: ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
1. ชื่อ-นามสกุล: *
ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
หน่วยงาน/บริษัท:  (สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่:  (สำหรับออกใบเสร็จ)
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
โทรศัพท์: * ต่อ:  มือถือ:
โทรสาร:
อีเมล์: *
ค่าลงทะเบียน
  ราคาปกติ 6,000 บาท
  (ค่าเครื่องดื่ม เคริ่องเคียง ค่าเอกสารงานสำรวจวิจัยประกอบการสัมมนา)
   
หมายเหตุ: ยังไม่รวม Vat 7%
  กรณีนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
รวมค่าลงทะเบียน บาท รวม Vat 7% แล้ว จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
- เลขที่บัญชี 048-1-08201-3
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-3-25325-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-34031-62-9
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงเอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส โทรสาร 0.2295.1154 โทรศัพท์ 0.2295.3905