RE131:  หลักสูตรนายหน้าอสังหาฯ (สอบบัตรตัวแทน) รุ่นที่ 44
วันศุกร์ที่ 17 - อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.
RE165:  การพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าอย่างมืออาชีพ
วันจันทร์ที่ 20 - อังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:30 น.
ขอเชิญร่วมงาน ARENA พันธมิตรเครือข่ายอสังหาฯ อาเซียน ณ กรุงพนมเปญ
วันพฤหัสบดีที่ 23 - อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงพนมเปญ
การเสนอชื่อบริษัทนายหน้าดีเด่น ASEAN
วันพฤหัสบดีที่ 23 - อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงพนมเปญ
การสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า อสังหาริมทรัพย์
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 09:30 - 12:00 น.
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 193:  รับมือทัพนักลงทุนอสังหาฯ จีน
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00-17:30 น.
AP100:  การประเมินค่าอสังหาฯ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน รุ่นที่ 135
วันพุธที่ 29 สิงหาคม - เสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08:30 - 17:30 น.
RE142:  การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด รุ่นที่ 26
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม - เสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08:30-17:00 น.
สัมมนา:  เจาะลึกตลาดนัดและตลาดสดทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ?
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08:30 - 17:30 น. ณ ณ ห้องอุบลชาติ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก
RE171:  การบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง) รุ่นที่ 23
วันพุธที่ 5 - ศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08:30-17:00 น.
เสวนาพิเศษฟรี:  เทคนิคการประเมินอาคาร สำนักงานและสิ่งก่อสร้างเพื่อการลงทุน และชี้แจงหลักสูตรประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.
RE132:  Super Sale หลักสูตรเทคนิคขายอสังหาฯ รุ่นที่ 27
วันจันทร์ที่ 10 - อังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.
RE163:  วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเม้นต์ รุ่นที่ 22
วันศุกร์ที่ 14 - เสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09:00-17:00 น.
RE151:  การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจฯ รุ่นที่ 41
วันพุธที่ 19 - พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.
RE164:  เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมฯ บูติค & โฮสเทล รุ่นที่ 5
วันศุกร์ที่ 28 - เสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09:00-17:00 น. ณ
ดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
วันจันทร์ที่ 8 - ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมในชินจูกุ
AP101:  การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ(ประกาศนียบัตร) รู้จริงใน 14 สัปดาห์ รุ่นที่ 28
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 - 19 มกราคม 2562 เวลา 08:30-17:00 น.
RE121:  ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์(CF) รุ่นที่ 61
วันพุธที่ 24 - เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.
RE162:  นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ รุ่นที่ 22
วันอังคารที่ 30 - พุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08:30-17:00 น.
RE100:  รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 69
วันพุธที่ 7 - เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30 - 17:30 น.
AP130:  เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ รุ่นที่ 31
วันเสาร์ที่ 17- อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.
RE134:  Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 9
วันจันทร์ที่ 17 - อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.