กลับหน้าแรก
องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
AREA เป็นตัวแทนของทางราชการที่ทำหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินให้กับสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย