อ่าน 1,186 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 17/2553: 22 มีนาคม 2553
ราคาอสังหาริมทรัพย์ไม่ตกเพราะการเมืองในขณะนี้

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในขณะนี้มีการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งเช่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 2 ปีก่อน แต่ต่างกันที่เป็นการชุมนุมของคนละขั้วการเมือง ประเด็นที่อยู่ในความสนใจก็คือ ราคาอสังหาริมทรัพย์จะตกต่ำลงหรือไม่จากเหตุผลทางการเมือง ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เชื่อว่าการเมืองในขณะนี้คงไม่ส่งผลให้กระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน แต่สาธารณชนพึงทราบเพื่อไม่ให้ใครใช้สถานการณ์เช่นนี้เป็นเครื่องมือในการกดราคาซื้อทรัพย์สินในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง

การชุมนุมเป็นปกติ
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้เดินทางไปสังเกตการณ์การชุมนุมของ “พี่น้องเสื้อแดง” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ก็พบว่าดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และ ดร.โสภณ ยังได้ลงภาพบรรยากาศใน Facebook ตามที่อยู่นี้: http://www.facebook.com/album.php?aid=51535&id=1105899523&l=de6667f1a2  มีชาวต่างชาติในไทยมาแสดงความเห็นเช่นกันว่า การชุมนุมดูคล้ายงาน Carnival มากกว่าจะมีอันตราย
          ดร.โสภณ กล่าวว่า การไปสังเกตการณ์และรายงานสถานการณ์ชุมนุมในครั้งนี้ ก็เพื่อให้นักอสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศที่จะมาประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์โลก (FIABCI) ในวันที่ 26 มีนาคม ศกนี้ ได้เข้าใจ คลายความกังวล และไม่ยกเลิกการเดินทางมาประเทศไทย ดร.โสภณ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคม FIABCI ในประเทศไทย และขณะนี้ยังเป็นผู้แทน FIABCI โลกประจำองค์การสหประชาชาติ (UN ESCAP) อีกด้วย

รัฐประหารก็ยังไม่มีปัญหา
          รัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ก็ยังไม่ได้ทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ตกต่ำลงแต่อย่างใด ใน AREA แถลง ฉบับที่ 2/2553: 11 มกราคม 2553 ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้ชี้ให้เห็นว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงไปบ้าง
          อย่างไรก็ตามหากไม่มีรัฐประหารในครั้งนั้น เป็นไปได้ที่ราคาบ้านจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าในปัจจุบัน เพราะรัฐประหารในคราวนั้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อประเทศไทย และส่งผลต่อเศรษฐกิจพอสมควร อย่างไรก็ตาม ราคาอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ได้ตกต่ำลงแต่อย่างใด

ประชาชนต้องไม่ตื่นตระหนก
          ดร.โสภณ ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ยังกล่าวอีกว่า เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปบรรยายที่เนปาล ปรากฏว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ก็ยังไม่ได้ตกต่ำลงแต่อย่างใด และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ราคากลับเพิ่มสูงขี้นอย่างต่อเนื่อง
          ในวันที่ ดร.โสภณ เดินทางกลับ ก็มีข่าวเดินขบวนของกลุ่มนิยมระบอบกษัตริย์ โดยสั่งปิดกรุงกาฐมาณฑุ แต่นักท่องเที่ยวทั้งหลาย ก็ยังสามารถเดินทางกลับโดยใช้สนามบินได้ จะสังเกตได้ว่าในประเทศเนปาลมีความยุ่งเหยิงอย่างมาก ตั้งแต่การฆาตกรรมหมู่ในเชื้อพระวงศ์ การยกเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการประท้วงจนมีผู้ล้มตายจำนวนมาก ซึ่งล้วนเป็นเรื่องน่าเศร้า แต่หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์เหล่านั้นแล้ว ราคาอสังหาริมทรัพย์ก็ยังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านั้น ราคาก็คงเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีก
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า แม้แต่ในเทศบาลเมืองเบตงที่อยู่ในจังหวัดยะลา สถานการณ์ก็ยังปกติ ราคาอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ได้ตกต่ำลงแต่อย่างใด ทั้งนี้ ดร.โสภณ ได้ไปสังเกตการณ์ที่เบตงในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยเดินทางพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่กรมประเมินค่าทรัพย์สินมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทยในระหว่างที่ ดร.โสภณ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายอสังหาริมทรัพย์ที่ปีนัง

การเมืองเป็นปัจจัยสำคัญจริง
          ตัวอย่างที่ชัดเจนอีกแห่งหนึ่งก็คือ พม่า ซึ่งมีความยุ่งเหยิงทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามราคาอสังหาริมทรัพย์ก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่เช่นกัน ใน AREA แถลง ฉบับที่ 53/2552 เมื่อ 28 ธันวาคม 2552 ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้นำเสนอเรื่อง อสังหาริมทรัพย์พม่ารอวันฟื้นหลังเลือกตั้งปี 2553 โดยชี้ให้เห็นว่า หากมีสัญญาณที่ดี ราคาอสังหาริมทรัพย์ยังจะพุ่งสูงขึ้นอีกมาก
          อย่างไรก็ตามการเมืองก็มีผลต่ออสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวเช่นกัน ตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือพม่า ซึ่งเมื่อ 60 ปีที่แล้วอาจเจริญกว่าไทยเล็กน้อย  แต่ขณะนี้ถือว่าล้าหลังกว่าไทยเป็นอย่างมาก ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียซึ่งเคยมีความยุ่งเหยิงทางการเมือง ก็ทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับราคาที่ต่ำกว่าไทยในปัจจุบัน ดังนั้นการเมืองจึงเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว แต่ในระยะสั้น การกระเพื่อมทางการเมืองอาจทำให้เกิดการชะงักงันได้บ้าง แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบด้านราคาแต่อย่างใด

          โดยสรุปแล้ว ในความเป็นจริงประชาชนคงไม่ตื่นตระหนกกับสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่แล้ว แต่บางครั้งมีการกระพือข่าวให้สถานการณ์ดูน่ากลัวกว่าความเป็นจริง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการทำลายความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย และอาจทำให้ประชาชนหลงขายอสังหาริมทรัพย์ในราคาถูกกว่าความเป็นจริง ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จึงได้จัดทำ AREA แถลงฉบับนี้มาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ดร.โสภณ กล่าวในที่สุด

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved