อ่าน 1,193 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 19/2553: 25 มีนาคม 2553
ด่วน ตลาดบ้านสหรัฐกลับทรุดอีกแล้ว

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ที่ว่าตลาดบ้านสหรัฐกลับทรุดอีกแล้วนั้น อาจส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะยังต้องระวังพิษเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจยังไม่กระเตื้องนัก โดยพิจารณาจากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จึงขอนำเสนอภาวะตลาดล่าสุดใน AREA แถลงฉบับนี้
          ที่ว่าภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกากลับตกอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงนั้น พิจารณาจากปัจจัยสองประการก็คือหนี้เสียของตลาดอสังหาริมทรัพย์ และการลดลงของราคาที่อยู่อาศัยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกิดแนวโน้มอย่างหนึ่งว่าราคาบ้านอาจจะลดลงอีกรอบหนึ่ง หากไม่มีมาตรการที่ดีพอ
          จากข้อมูลล่าสุดขององค์กรการเงินเคหะการแห่งสหรัฐอเมริกา พบว่า มีบ้านที่ผิดนัดฃำระหนี้ในเดือนแรกสูงถึง 747,000 หน่วย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2552 แต่แนวโน้มนี้ก็ลดน้อยลงประมาณ 6% ของเดือนก่อนหน้า หากพิจารณาจากจำนวนบ้านในสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่ราว 120 ล้านหน่วย จำนวนนี้ก็เป็นราว 0.62% ของจำนวนบ้านทั้งหมด
          สำหรับบ้านที่ผิดชำระหนี้เกินกว่า 2 เดือน มีประมาณ 1.7 ล้านหน่วย หรือ 1.42% ของบ้านทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามปริมาณนี้ก็ถือว่าลดลงกว่าเดือนก่อน 5% เช่นกัน
          อย่างไรก็ตามในการยึดทรัพย์ที่ผิดชำระหนี้ มีเพียง 67,900 หน่วย และที่นำไปขายทอดตลาดสำเร็จมี 29,200 หน่วยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2552 ซึ่งเป็นเดือนล่าสุดเช่นกัน
          ในอีกแง่หนึ่ง ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาตกต่ำลง 0.6% ในช่วงเดือนธันวาคม 2552 – มกราคม 2553 ซึ่งเป็นการตกต่ำลงทั่วประเทศ ยกเว้นในมลรัฐแถบภูเขา (เช่น เนวาดา อะริสโซนา ยูทาห์ โคโรราโด เป็นต้น) และกลุ่มมลรัฐตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ (เช่น ดาโกต้า เหนือ-ใต้ มินเนสโซตา เป็นต้น)
          ที่สำคัญก็คือเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2552 ราคาอสังหาริมทรัพย์ตกต่ำเป็นประวัติการณ์ถึง 2.0% โดยตกต่ำแทบทุกกลุ่มมลรัฐ ซึ่งอาจเป็นเพราะภูมิอากาศ หรืออื่น ๆ


แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาจากที่เคยขึ้นสูงสุดมไาถึงเดือนล่าสุด
(เมษายน 2550 – มกราคม 2553)

           จากการที่มูลค่าที่อยู่อาศัยตกต่ำลงมา 2 เดือนรวด ซึ่งเท่ากับ 2.6% นั้น ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ หากในเดือนกุมภาพันธ์ ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาตกต่ำลงอีก ก็เท่ากับว่าตลาดบ้านในสหรัฐอเมริกา กำลังจะเริ่ม “ดิ่งเหว” ลงไปในอีกครั้งหนึ่ง
          และหากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าเศรษฐกิจโลกยังจะตกอยู่ในภาวะสั่นคลอน และอาจส่งผลกระทบต่อไทย โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดอสังหาริมทรัพย์ตากอากาศ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น ในรายละเอียด ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จะได้ติดตามมาเสนออย่างใกล้ชิดต่อไป

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved