อ่าน 1,122 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 24/2553: 26 เมษายน 2553
อสังหาริมทรัพย์สหรัฐคงเสื่อมทรุด 3 เดือนแล้ว

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ราคาที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาตกต่ำต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 แล้ว จะส่งผลลบต่อไทยและทั่วโลก อย่างไรก็ตามไทยยังมีปัญหาการเมืองในประเทศ ดังนั้นอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจคงเคลื่อนย้ายไปในเมืองตากอากาศแทนเมืองหลวง
          รายงานการศึกษาเรื่องราคาที่อยู่อาศัยนี้เป็นผลจากการสำรวจราคาที่อยู่อาศัยล่าสุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ขององค์กรการเงินเคหการแห่งสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน การตกต่ำของราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาสะท้อนความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก หากเศรษฐกิจของสหรัฐยังต่ำลงเรื่อย ๆ ประเทศคู่ค้าของสหรัฐก็คงไม่สามารถขายสินค้าได้มากนัก ส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศไปด้วย
          ภาพรวมที่พบก็คือ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ราคาบ้านตกต่ำลงกว่าเดือนมกราคม 2553 ประมาณ 0.2% ซึ่งไม่มากนัก แต่ก็ถือได้ว่าตกต่ำลงเป็นเดือนที่ 3 ต่อเนื่องกันแล้ว อย่างไรก็ตามอัตราการตกต่ำของราคาบ้านในรอบ 1 ปี (กุมภาพันธ์ 2552-2553) ลดต่ำลงเพียง 3.4% ซึ่งถือว่าไม่มากนัก
          ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาใน ณ เดือนล่าสุด กุมภาพันธ์ 2553 เท่ากับราคาบ้านเมื่อเดือนตุลาคม 2547 ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 3 ปีก่อนช่วงที่ราคาบ้านขึ้นสูงสุดในเดือนเมษายน 2550
          อาจกล่าวได้ว่าราคาบ้านในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 นั้นตกต่ำลงมาโดยตลอดจนถึงเดือน พฤศจิกายน 2551 รวมเวลาถึง 19 เดือน  นับแต่นั้นมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นลงเป็นระยะ ๆ เป็นเวลา 1 ปีจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 ราคาก็กลับตกต่ำลงมาต่อเนื่อง 3 เดือนแล้ว
          หากวิเคราะห์จากปรากฏการณ์นี้ ก็แสดงให้เห็นว่า ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มว่าที่จะ “ดิ่งเหว” ลงอีกคำรบหนึ่ง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้จริง ก็จะทำให้เกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของโลกในอีกครั้งหนึ่ง
          จากข้อมูลของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาพบว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2553 มีการขายบ้านมือสองในตลาดได้ประมาณ 5.35 หน่วย ส่วนมาก (88%) เป็นบ้านเดี่ยว ที่เหลือเป็นห้องชุด ส่วนบ้านใหม่ในท้องตลาดก็คงมีจำนวนเพียงหนึ่งล้านหน่วยเศษ ๆ เท่านั้น ตลาดบ้านในสหรัฐอเมริกา เน้นขายบ้านมือสองเป็นหลัก
          จะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกากับเงินสกุลต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนนี้เปลี่ยนไปในทางที่เงินดอลลาร์มีค่าตกต่ำลงเป็นอย่างมาก
          สำหรับประเทศไทย นอกจากจะพบกับปัญหาในระดับนานาชาติแล้ว ยังมีปัญหาการเมืองในประเทศอีกด้วย ดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไทย จึงมีมากเป็นพิเศษ แต่ก็ทำให้เกิดแนวโน้มใหม่ที่นักท่องเที่ยวจะตรงไปเมืองตากอากาศต่าง ๆ มากขึ้น แทนที่จะมาที่กรุงเทพมหานครก่อน ดังนั้นเมืองตากอากาศต่าง ๆ ยังมีโอกาสที่ดีในอนาคต แม้ว่าในกรุงเทพมหานครยังมีปัญหาความวุ่นวายต่าง ๆ

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved