วันนี้ 7 ตุลาคม 2558 จัดสัมมนาอสังหาฯ ภูเก็ต
  AREA แถลง ฉบับที่ 304/2558: วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2558

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (http://www.area.co.th) ร่วมกับสื่อและสมาคมที่เกี่ยวข้องจัดการสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ตในชื่อว่า "เศรษฐกิจก้าวหน้า อสังหาฯ ก้าวไกล ภูเก็ต เจาะลึกปัจจุบัน ไล่ให้ทันอนาคต" ในวันนี้ วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 นี้ เวลา 12:00 - 16:30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง ภูเก็ต

           งานนี้มีผู้จองเข้าร่วมถึง 400 ท่าน โดยเป็นการสัมมนาฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมเครื่องดื่มเครื่องเคียงฟรี ดร.โสภณ จะไปนำเสนอผลการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต เทียบเคียงกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภูมิภาคอื่น เพื่อชี้ทิศทางที่ชัดเจนในอนาคตสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยอีกด้วย ส่วนผลการสำรวจในรายละเอียด ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อรายงานผลการสำรวจเพื่อใช้ในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมั่นใจต่อไป

สำหรับกำหนดการในรายละเอียดเป็นดังนี้

กำหนดการสัมมนาสัญจร
เศรษฐกิจก้าวหน้า อสังหาฯก้าวไกล
ภูเก็ต...เจาะลึกปัจจุบัน ไล่ให้ทันอนาคต(ภาค 2)

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558 ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

................................................................................................................................................................................

12.00 – 13.00 น.       ลงทะเบียน

13.00 – 13.05 น.       นายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ

13.05 – 13.10 น.       นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน

13.10 – 13.20 น.       นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดการสัมมนา

13.20 – 13.25 น.      มอบของที่ระลึกและร่วมถ่ายภาพบนเวที   

13.25 – 14.20 น.      เสนอรายงาน “ สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต
                              โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและ
                              ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

14.20 – 16.00 น.   การเสวนา  โครงการแสนล้านเข้ามา อนาคตภูเก็ตจะเป็นอย่างไร
                           - นายสุธรรม เดชดี ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
                             กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
                           - นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่ง
                             และจราจร (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 
                             และ จราจร(สนข.) กระทรวงคมนาคม
                           - นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต
                           - นายวสันต์ คงจันทร์ กรรมการสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (ดำเนินรายการ) 

16.00 – 17.00 น.       บรรยายพิเศษ “อนาคตภูเก็ตในสายตาทุนใหญ่
                             - นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานคณะกรรมการและประธาน
                               บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
                             - นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
                             - นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการอาวุโส น.ส.พ.ฐานเศรษฐกิจ (ดำเนินรายการ)
17.00 น.                  จบการสัมมนา

           กิจกรรมนี้ถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดภูมิภาค ยิ่งกว่านั้นในงานนี้ ดร.โสภณ ยังจะจัดสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานเพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิดและส่งผลการสำรวจกลับคืนไปยังผู้สนใจและหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการลงทุนหรือการพัฒนาประเทศอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อรายงานผลการสำรวจได้ที่คุณสัญชัย โทร.02.295.3905 ต่อ 114

อ่าน 1,701 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved