การดูงานอสังหาริมทรัพย์กวางเจา
  AREA แถลง ฉบับที่ 307/2558: วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

          ในระหว่างวันจันทร์ที่ 12 - วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ในนามของประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดดูงานอสังหาริมทรัพย์ มหกรรมอุปกรณ์ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งดูงานสาธารณูปโภค ณ นครกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน

          โดยการนี้จะได้ไปดูงานการก่อสร้างขนาดใหญ่เช่น สะพาน ถนน รวมทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ ย่านค้าส่งสินค้าในนครกวางเจา มณฑลกวางตุ้งอีกด้วย ที่สำคัญยังจะได้ไปเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ซึ่งเป็นศูนย์แสดงสินค้านานาชาติจากแหล่งรวมสินค้าอุตสาหกรรมก่อสร้างต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างอาคาร การตกแต่ง วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือก่อสร้าง สุขภัณฑ์ ฯลฯ

          กิจกรรมดูงานนี้ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเป็นระยะ ๆ เพื่อหาทุนบำรุงมูลนิธิ เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เนือง ๆ เช่น การประกวดเรียงความชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดเสวนาวิชาการรายเดือน การจัดทำวารสารเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ โดยถือคติว่า Knowledge Is Not Private Property

          สำหรับท่านใดสนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกมูลนิธิ มีค่าสมัครเพียงปีละ 1,000 บาท โดยจะได้รับหนังสือมูลค่า 300 บาท กระเป๋ามูลค่า 200 บาท วารสารปีละ 6 ฉบับ และเข้าร่วมเสวนาฟรี 12 ครั้ง รวมทั้งสิทธิพิเศษอื่นๆ สำหรับผู้สนใจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยขณะนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณ 800 คน  http://goo.gl/n3wSB8

อ่าน 1,825 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved