ดร.โสภณ วิพากษ์นโยบายบ้านคนจน
  AREA แถลง ฉบับที่ 316/2558: วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

         เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้ให้สัมภาษณ์รายการ "สองมุมข่าว" ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM100.5 เรื่องบ้านคนจน  AREA แถลงฉบับนี้จึงนำเสียงสัมภาษณ์มาเผยแพร่ดังนี้:


รับฟังคลิก:
http://www.housingyellow.com/streaming_media.php?dt=2558-10-19&fm=100.5+FM

         อนึ่งในการวิพากษ์นโยบายบ้านคนจนนี้ ดร.โสภณ ไม่ได้มุ่งโจมตีรัฐบาลประยุทธ์ หรือเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่ ดร.โสภณ ได้คัดค้านนโยบายทำนองนี้มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณที่ทำ "บ้านเอื้ออาทร" แล้ว โปรดดูจดหมายถึงนายกฯ ในการคัดค้านนโยบายดังกล่าวและเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaiappraisal.org/thai/letter/letter.php

อ่าน 2,256 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved