ความเห็นต่อทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต
  AREA แถลง ฉบับที่ 319/2558: วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ผู้เกี่ยวข้องกับวงการอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตมีมติเห็นว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในขณะนี้ในแทบทุกภาคส่วนในภูเก็ตค่อนข้างตกต่ำทั้งในภาคการท่องเที่ยว โรงแรม วิลล่าและที่อยู่อาศัย แต่ทุกฝ่ายก็ยังมีความหวังที่จะดีขึ้นในปี 2559 บ้าง
            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้สรุปผลการสำรวจความเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต จำนวน 200 ราย ซึ่งประกอบด้วยนักพัฒนาที่ดิน นักลงทุน เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน ข้าราชการ ลูกจ้างเอกชน ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ (นายหน้า ผู้ประเมิน สถาปนิก วิศวกร และอื่นๆ) ตลอดจนบุคคลอื่น ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตเพราะอยู่ในพื้นที่หรือติดตามอยู่พอสมควร ทั้งนี้งานนี้จัดร่วมกับฐานเศรษฐกิจและสมาคมท้องถิ่น ผลการสำรวจเป็นดังนี้:
            1. สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาประเมิน ปรากฏว่าได้คะแนน 96 กล่าวคือ หาก 100 คือค่าปานกลาง ผลที่ออกมาคือต่ำกว่า 100 แสดงว่า สถานการณ์ไปทาง "แย่" มากกว่า "ดี"
            2. สำหรับอนาคตของการท่องเที่ยวภูเก็ตในปี 2559 ผลการสำรวจได้คะแนน 108 คือดีกว่าค่ากลางที่ 100 แสดงว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าอนาคตในปี 2559 น่าจะดีกว่าปี 2558 แต่ก็ประเมินไว้ดีขึ้นไม่มากนัก
            3. สถานการณ์โรงแรมและรีสอร์ตเช่าในภูเก็ตขณะนี้ ผลการประเมินค่อนข้างต่ำคือ 94 แสดงว่าส่วนใหญ่ยังมองว่าภาวะตลาดค่อนข้างแย่ หากพิจารณาในรายละเอียด ผู้ที่เห็นว่าแย่มีมากกว่าผู้ที่เห็นว่าดีถึงหนึ่งเท่าตัวทีเดียว
            4. ส่วนในอนาคตปี 2559 มีความเห็นว่าตลาดโรงแรม และรีสอร์ตเช่า น่าจะดีกว่าปีนี้ โดยได้คะแนน 106 แสดงว่าภูเก็ตยังมีความหวังอยู่พอสมควรกับการท่องเที่ยว
            5. ในด้านสถานการณ์ขายวิลล่า-บ้านตากอากาศในภูเก็ตขณะนี้ ปรากฏว่า คะแนนค่อนข้างต่ำคือ 93 จากค่ากลางที่ 100 ทั้งนี้กลุ่มที่เห็นว่าสถานการณ์ยังดี มีน้อยกว่าคนที่เห็นว่าแย่ถึง 3 เท่าตัว การขายบ้านวิลล่าราคาแพงในปัจจุบันอาจมีตลาดขนาดจำกัดลงมากตามภาวะเศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ ในยุโรป
            6. เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยเทียบสถานการณ์ขายวิลล่า-บ้านตากอากาศในปีนี้ ได้คะแนน 103 จากค่ากลางที่ 100 แสดงให้เห็นว่า คนที่คาดหวังว่าตลาดจะดีในปี 2559 ยังมีอยู่บ้างเหมือนกัน แต่ก็แทบจะไม่ต่างจากปีนี้ที่คะแนน 100 แต่อย่างใด
            7. ส่วนสำคัญที่สุดก็คงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือสถานการณ์ที่อยู่อาศัยในภูเก็ตขณะนี้ ผลสำรวจออกมาว่าได้คะแนน 94 จากค่ากลางที่ 100 แสดงว่า ในขณะนี้ตลาดไม่คึกคักนัก ผู้ที่เห็นว่าตลาดขณะนี้อยู่ในขั้นดี มีอยู่เพียง หนึ่งในสามของกลุ่มที่เห็นว่าแย่  การขายค่อนข้างตึงตัว การเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ แทบไม่มีเลย
            8. หากเทียบกับปี 2559 ตลาดที่อยู่อาศัยในภูเก็ตปีหน้าเทียบกับปีนี้ ผลออกมาเป็น 106 แสดงว่าต่างก็ตั้งความหวังว่าตลาดจะดีขึ้นในปีหน้า ซึ่งทุกฝ่ายก็พยายามจะให้ได้ตามหวัง
            9. เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด จะพบว่าในแทบทุกกลุ่มประเมินว่าภาวะตลาดที่อยู่อาศัยขณะนี้ค่อนข้างแย่ มีแต่กลุ่มราชการและกลุ่มนักวิชาชีพที่ไม่ได้ลงทุนเองที่ยังมองว่าภาวะยังไม่ย่ำแย่เกินไปนัก
            10. พร้อมกันนี้ในส่วนของความคาดหวังในปีหน้า กลุ่มข้าราชการก็ยังคาดว่าสถานการณ์ในปีหน้า (พ.ศ.2559) จะดีกว่าปีนี้เป็นอันมาก ทั้งนี้กลุ่มนี้อาจมีเงินเดือนประจำ ไม่ได้มีความเดือดร้อนหากเกิดภาวการณ์ตกต่ำทางเศรษฐกิจก็เป็นได้

            โดยสรุปแล้ว ภาวะตลาดในขณะนี้ในแทบทุกภาคส่วนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตค่อนข้างตกต่ำ แต่ก็ยังมีความหวังสำหรับปี 2559 บ้าง หากการท่องเที่ยวนำเศรษฐกิจได้ ก็จะทำให้ภาคอื่น ๆ เติบโตตามลำดับ สำหรับภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในรายละเอียดจากการสำรวจภาคสนาม ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้เคยนำเสนอไว้แล้ว ตาม link นี้ http://bit.ly/1jGOI1q รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในภูเก็ตด้วย (http://bit.ly/1jJOQ08)

อ่าน 2,499 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved