ดร.สมคิด โปรดปรึกษาคนในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้กว้างขวาง
  AREA แถลง ฉบับที่ 337/2558: วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2558

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ดร.โสภณ เห็น ดร.สมคิดปรึกษา 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ แต่ในวงการนี้มีสมาคมมากมายที่ ดร.สมคิดอาจไม่รู้จักหรือไม่เห็นความสำคัญ ดร.สมคิดไม่จำเป็นต้องเชิญ ดร.โสภณ ไปให้คำปรึกษาเลย เพราะเป็นแค่คน ๆ เดียว แต่ควรเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไปฟังความให้รอบด้าน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (http://www.area.co.th) เห็นข่าวที่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ประกอบด้วย 3 สมาคมผู้ประกอบการไปปรึกษาหารือ แต่ในความเป็นจริง ในวงการนี้มีสมาคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องมากมายที่ควร "ฟังความรอบข้าง"

            ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยังมีสมาคม องค์กรที่เกี่ยวข้องมากมายที่สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น
            1. ผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 1. สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 2.สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 3.สมาคมอาคารชุดไทย 4.คณะกรรมการหอการค้า สาขาอสังหาริมทรัพย์ 5.สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่-ลำพูน 6.สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต 7.สมาคมอสังหาริมทรัพย์หาดใหญ่ 8.ชมรมอสังหาริมทรัพย์นครราชสีมา 9.สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น 10.สมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี 11.ชมรมอสังหาริมทรัพย์เขาใหญ่ เป็นอาทิ
            2. ภาคก่อสร้าง ได้แก่ 12.สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 13.สมาคมไทยรับสร้างบ้าน 14.สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 15.สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 16.วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 17.สภาสถาปนิก 18.สภาวิศวกร รวมทั้งสมาคมด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมในสาขาย่อยอื่น ๆ อีกหลายแห่ง
            3. สถาบันการเงิน ได้แก่ 19.สมาคมธนาคารไทย 20.สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย 21.ชมรมผู้บริหารงานประเมินราคา
            4. นักวิชาชีพ ได้แก่ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้า ผู้บริหารทรัพย์สิน ฯลฯ เช่น 22.สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย 23.สมาคมการตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์ 24.สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 25.สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย 26.มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 27.สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 28.สมาคมบริหารบ้านจัดสรรและอาคารชุด 29.สมาคมนักผังเมืองไทย 30.สมาคมภูมิสถาปัตย์ฯ
            5. ประชาชนผู้บริโภค ได้แก่ 31.มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค 32.นิติบุคคลบ้านจัดสรรและนิติอาคารชุดจำนวนนับพันแห่ง เป็นต้น
            6. ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสถาบันที่สอนด้านนี้อยู่หลายแห่งในประเทศไทย

            อันที่จริงการพัฒนาที่ดินก็เป็นเสมือน Trader หรือ Entrepreneur ที่นำผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายมารวมกันเพื่อสร้างบ้าน แต่ในปัจจุบันการขายบ้านมือสองอาจมีมากกว่าบ้านใหม่แล้ว และในอนาคต การสร้างบ้านใหม่จำนนมหาศาลก็จะค่อย ๆ ลดน้อยลง นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนายหน้าอาจจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในอนาคต ยิ่งหากสามารถปรึกษากับนิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรรนับพัน ๆ แห่งได้โดยผ่านคณะทำงานของ ดร.สมคิด ยิ่งจะสามารถได้ข้อมูลเพื่อการวางนโยบายและแผนที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของรัฐบาล

            ดร.โสภณ กล่าวว่า ที่ตนเสนอแนวคิดให้รัฐบาลปรึกษาภาคส่วนต่าง ๆ ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ให้รอบด้านนั้น ไม่ใช่ว่าตนเองมุ่งแสวงหาประโยชน์ใด ๆ จากทางราชการ ทางราชการไม่จำเป็นต้องเชิญ ดร.โสภณ ไปให้คำปรึกษาเลย เพราะเป็นแค่คน ๆ เดียว แต่ควรเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไปฟังความให้รอบด้าน ตนยืนยันได้ว่าไม่คิดหวังประโยชน์จากทางราชการ แม้ตนจะเป็นประธานมูลนิธิประเมินฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และประธานศูนย์ข้อมูลฯ AREA ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกที่จัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2537 ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นกรรมการและที่ปรึกษาองค์กรต่าง ๆ นับสิบแห่ง ตลอดจนเคยทำงานในโครงการที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังทั้งในเวียดนาม อินโดนีเซียและกัมพูชา ก็ตาม

อ่าน 1,671 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved