อ่าน 1,554 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 29/2553: 27 พฤษภาคม 2553
จัดประชุมนานาชาติช่วยฟื้นภาพประเทศไทย

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          การประชุมนานาชาติในประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างมาก

          ขณะนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส กำลังเข้าร่วมการประชุมประจำปีสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ ซึ่งมีชื่อย่อเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า FIABCI อยู่ ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย ในช่วงวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2553 ดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นผู้แทน FIABCI ในองค์การสหประชาชาติในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (UN ESCAP) นอกจากนี้ ดร.โสภณ ยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและกรรมการของสมาคม FIABCI ในประเทศไทยอีกด้วย

          อินโดนีเซียเคยจะจัดประชุมนานาชาติ FIABCI ในปี 2541 แต่ไม่อาจจัดได้เนื่องจากเกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองในขณะนั้น แต่ในปี 2553 ก็สามารถจัดได้อีกครั้งหนึ่ง โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมถึง 1,400 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลก ดร.โสภณ เคยเป็นประธานกรรมการการประชุมของการจัดงาน FIABCI นานาชาติในประเทศไทยเมื่อปี 2549 ในขณะนั้นประเทศไทยกำลังมีปัญหาทางการเมือง แต่ก็ยังมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกถึง 800 คน

          การจัดประชุมครั้งนี้ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากจากทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดการใช้สอยในท้องถิ่นบาหลีเป็นอย่างมาก เพราะผู้เข้าร่วมเป็นผู้มีฐานะ ไม่ใช่ “ฉิ่งฉาบทัวร์” นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพพจน์ของประเทศไปยังต่างประเทศอีกด้วย ในงานนี้อินโดนีเซียดำเนินการได้เป็นอย่างดี เป็นที่ประทับใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทั่วโลก

          ปัญหาของประเทศไทยในขณะนี้ก็คือ ปัญหาทางการเมือง ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวหดหายไปเป็นอย่างมาก ผู้ที่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการสูญเสียของประเทศไทยก็คือ แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะบาหลี ดังนั้นปรากฏว่าผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและอสังหารทรัพย์ของอินโดนีเซียกล่าวว่า นักท่องเที่ยวในบาหลีมาท่องเที่ยวมากกว่าปกติในปีที่แล้วถึง 30% ซึ่งก็คือเหล่านักท่องเที่ยวที่วางแผนจะมาประเทศไทยนั่นเอง

          จากสถิติพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปภูเก็ตมีปีละ 4 ล้านคน ในขณะที่บาหลีมีเพียง 2 ล้านคน แต่ภูเก็ตกำลังลดลง ในขณะที่บาหลีกำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บาหลีมีโอกาสการขยายตัวที่จำกัด ดร.โสภณ พรโชคชัย เคยได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของกระทรวงการคลัง อินโดนีเซีย ให้ทำการประเมินค่าทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ที่เกาะลอมบอก ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นเกาะพี่เกาะน้องกับบาหลี ที่การขยายตัวมีโอกาสน้อยลงในอนาคต ในขณะที่ภูเก็ตยังมีกระบี่ พังงา รวมทั้งตรัง และสตูลที่สามารถขยายได้อีก

          ประเทศไทยยังมีศักยภาพที่ดีที่จะกลับมาเป็นผู้นำในวงการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ แต่การเมืองในประเทศต้องสงบลงก่อน อย่างไรก็ตามความสงบในแง่ของรัฐบาลอาจต้องเร่งดำเนินการด้วยสรรพกำลังต่าง ๆ แต่ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลก็มองว่าความสงบคงมีไม่ได้ตามคำที่ว่า “ยุติธรรมไม่มี สามัคคีไม่เกิด” การเมืองนั้นจึงถือว่ามีผลต่ออสังหาริมทรัพย์อย่างชัดเจนในแง่นี้ ซึ่งทุกฝ่ายคงต้องเร่งดำเนินการให้เกิดสมานฉันท์ที่แท้จริงในประเทศไทย

วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2553
ประชุมนานาชาติ FIABCI บาหลี

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ไปร่วมประชุมประจำปีของสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ FIABCI ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย FIABCI เป็นสมาคมนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด โดย ดร.โสภณ เป็นผู้แทน FIABCI ประจำองค์การสหประชาชาติ (UN ESCAP) และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง FIABCI ประเทศไทย และยังเป็นกรรมการอีกด้วย

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved