การเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ตุลาคม 2558
  AREA แถลง ฉบับที่ 350/2558: วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

                ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ( http://www.area.co.th) แถลงถึงผลการสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดใหม่ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 ดังนี้:
                ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเดือนตุลาคมนี้ยังคงเปิดตัวคึกคักต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยมีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 36 โครงการ เท่ากับเดือนกันยายน 2558 แต่มีจำนวนหน่วยขาย มูลค่า และราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ลักษณะการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยทั้ง 36 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวม 11,180 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 45,575 ล้านบาท
                อสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 11,180 หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 จำนวน 2,477 หน่วย (เพิ่มขึ้นประมาณ 28%) เนื่องจากมีการเปิดตัวอาคารชุดมากถึง 17 โครงการ และเป็นโครงการขนาดใหญ่ จึงทำให้มีจำนวนหน่วยขายเพิ่มขึ้น จำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้เป็นอาคารชุดมากถึง 8,077 หน่วย (72.2%) รองลงมาคือ บ้านเดี่ยว 1,753 หน่วย (15.7%) ส่วนอันดับ 3 คือ ทาวน์เฮ้าส์ 1,081 หน่วย (9.7%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด
                โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดใหม่ในเดือนตุลาคม 2558 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 45,575 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมามูลค่า 12,287 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 37%) ในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา โดยมีระดับราคาขายต่ำกว่า 3 ล้านบาท ประมาณ 65% และระดับราคาที่เกิน 3 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวนหน่วยขายประมาณ 35% ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้ โดยราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้มีราคาเฉลี่ยที่ประมาณ 4.076 ล้านบาท แต่เดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยที่ 3.825 ล้านบาท แสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เน้นสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงเป็นสำคัญ 
                ทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่ อาคารชุดจะกระจุกตัวอยู่ในเขตใจกลางธุรกิจเป็นสำคัญ เช่น ย่านสุขุมวิท เพลินจิต เพชรบุรี และมีส่วนหนึ่งที่ตั้งอยู่ตามแนวรถรถไฟฟ้าที่จะเปิดใช้ในอนาคต เช่นย่านปิ่นเกล้า ติวานนท์ และรัตนาธิเบศร์ ส่วนบ้านเดี่ยวจะอยู่ในบริเวณเขตติดต่อเมือง และพื้นที่รอบนอก เช่น ถนนบางนา-ตราด ถนนกิ่งแก้ว ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่ ถนนเลียบวงแหวนรอบนอกด้านใต้ และถนนพุทธมณฑล สาย 3 เป็นต้น

อ่าน 1,923 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved