อ่าน 1,064 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 30/2553: 31 พฤษภาคม 2553
อสังหาริมทรัพย์สหรัฐอเมริกากลับตกต่ำอีกแล้ว

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ.2553 ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอมริกากลับตกต่ำลงอีกครั้งหนึ่ง โดยในไตรมาสนี้ราคาที่อยู่อาศัยซึ่งถือเป็นอสังหาริมทรัพย์หลักที่สำคัญที่สุดในสหรัฐอเมริกามีราคาลดลง 1.9% ผนวกกับน้ำมันรั่วในขณะนี้ อาจส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาลดต่ำลง ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
          จากผลการศึกษาต่อเนื่องขององค์กรการเงินเคหะการแห่งสหรัฐอเมริกา พบว่า ในรอบไตรมาสที่ 1/2553 ราคาบ้านตกต่ำลงไป 1.9% นับเป็นการตกต่ำต่อเนื่องมา 11 ไตรมาส หรือตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2550 อย่างไรก็ตามในไตรมาสนี้ ถือว่าตกต่ำในอัตราที่สูงสุดนับแต่ไตรมาสที่ 4/2551 ซึ่งเป็นไตรมาสที่ตกต่ำที่สุดในสหรัฐอเมริกา
          ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาเมื่อย้อนเวลากลับไป จะพบว่า ราคาบ้านลดลง 3.1% ตลอดปี (ไตรมาสที่ 1/2552 - 1/2553) แต่ก็ยังถือว่าตกต่ำน้อยกว่าปีก่อนหน้า (ไตรมาสที่ 1/2551-2552) ที่ตกต่ำถึง 7.0% ดังนั้นจึงประเมินว่า แม้ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและเศรษฐกิจได้พ้นก้นเหวแล้ว แต่ก็ยังตกต่ำต่อเนื่องอยู่
          เมื่อพิจารณาจากตัวเลขในรายละเอียด จะพบว่า ราคาบ้านในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2553 นั้น ราคากลับเพิ่มขึ้น 0.3% ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาบ้านในแต่ละเดือนลดลงอีกครั้งหลังจากที่เคยเพิ่มขึ้นบ้างในบางเดือน โดยเริ่มลดลงตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาคม 2552 มกราคม และกุมภาพันธ์ 2553 และมาเริ่มเข้าสู่ภาวะเพิ่มราคาอีกครั้ง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2553
          การตกต่ำของราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาในห้วงล่าสุดนั้น ลดลงมากสุดในเดือนธันวาคม 2552 และลดลงเล็กน้อยในเดือนต่อ ๆ มา จนถึงเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ทั้งนี้อาจเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตาม หากราคาลดต่ำลงอีกก็อาจก่อปัญหาต่อภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
          เมื่อพิจารณาถึงแต่ละรัฐจะพบว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีเพียง 9 มลรัฐเท่านั้นที่ราคาเพิ่มขึ้น ที่เหลืออีก 41 รัฐราคาลดลง แคลิฟอร์เนียมีราคาเพิ่มขึ้นในรอบ 1 ปีผ่านมา แสดงให้เห็นว่าวิกฤติได้ผ่านพ้นไป ส่วนอะริสโซนาและเนวาดา กำลังอยู่ในภาวะตกต่ำมาเกินกว่า 10% ในรอบ 1 ปีล่าสุด มลรัฐทั้งสองนี้มีการเก็งกำไรสูงมากในช่วงที่ผ่านมา
          นอกจากนี้สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญปัญหาน้ำมันรั่วที่อ่าวเม็กซิโก ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่คาดคิด และได้รับการยืนย้นจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าเป็นวิกฤติน้ำมันรั่วที่เสียหายมากที่สุดในประเทศดังกล่าว กรณีนี้คงต้องใช้ทรัพยากรในการแก้ไขมากมาย และอาจทำให้เศรษฐกิจตกต่ำยิ่งขึ้น
          ปัญหาราคาที่อยู่อาศัยตกต่ำต่อเนื่องของสหรัฐอเมริกานี้ แสดงให้เห็นว่า สหรัฐอเมริกายังอยู่ในห้วงของการแก้ไขปัญหาภายใน กำลังซื้อจากต่างประเทศคงยังตกต่ำและส่งผลต่อการค้าในระดับนานาชาติโดยในกรณีประเทศไทยก็คงกระทบต่อการส่งออกและ ต่อเศรษฐกิจไทยในที่สุด
          เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีจากปัจจัยภายนอก ผนวกกับปัญหาการขาดการสมานฉันท์ภายในประเทศ ย่อมส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยตกต่ำลงเป็นอย่างมากในอนาคต

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved