กันดารกับอสังหาริมทรัพย์ในอาฟริกา
  AREA แถลง ฉบับที่ 358/2558: วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ภัยกันดาร (Drought) หรือภัยแล้ง กำลังเป็นปัญหาสำคัญสำหรับประเทศในทวีปอาฟริกาตอนใต้ และน่าจะส่งผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
            จากผลของเอลนีโนก่อให้เกิดความกันดาร ซึ่งไม่ใช่การแล้งซ้ำซากแบบไทย ๆ แต่ทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ส่งผลรุนแรงเป็นวงกว้าง โดยในที่นี้เกิดขึ้นในบริเวณทวีปอาฟริกาตอนใต้ อันประกอบด้วยประเทศซิมบับเว แซมเบีย นามิเบีย บอตสะวานา เลซูทู (Lesotho) สวาสิแลนด์ อาฟริกาใต้ และแองโกลา ทั้งนี้ถือเป็นภัยกันดารที่รุนแรงที่สุดนับแต่ปี พ.ศ.2536 หรือเมื่อ 22 ปีก่อน
            ผลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดผลลบต่อเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง ผลของภัยส่งผลต่อเกษตรกรรม น้ำสำรอง การประมง การท่องเที่ยว การผลิตไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าผลิตผลทางการเกษตรมีปริมาณลดน้อยลง คุณภาพผลิตผลไม่ดี ทำให้ราคาตก ทำเศรษฐกิจยิ่งตกต่ำ เมื่อไม่กี่เดือนก่อน ก็เกิดจลาจลในเลซูทูที่ประชาชนพยายามจะย้ายออกนอกประเทศ ไปทำมาหากินยังประเทศอาฟริกาใต้ ในแซมเบียและซิมบับเว ต้องมีการปันส่วนไฟฟ้าใช้กันแล้ว แม้แต่ในโรงแรมหรู ก็ยังไม่ได้เปิดแอร์ตลอดเวลาดังแต่ก่อน
            ภัยกันดารนี้ย่อมส่งผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ตามลำดับ ตั้งแต่กำลังซื้อที่ลดต่ำลงในภาคเกษตกรรมที่เป็นภาคเศรษฐกิจที่ประชากรเป็นจำนวนมากทำงานอยู่ การขายสินค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็ไม่ได้เป็นดังหวัง จึงทำให้เกิดการฝืดเคือง ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์จึงอาจลดลงตามลำดับ 
            อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้การท่องเที่ยวของประเทศในแถบนี้ตกต่ำลงกลับเป็นความกลัวเรื่องเชื้ออีโบลาที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมา ทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้ามาท่องเที่ยว ทั้งที่ในส่วนด้านใต้ของทวีปตั้งอยู่ห่างไกลจากพื้นที่เกิดโรคซึ่งเป็นแถบอาฟริกาตะวันตก โรงแรมบางแห่งอาจมีอัตราการเข้าพักลดลงจาก 60% เหลือ 40% จากเหตุผลของความกลัวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่วางแผนจะเดินทางมา แต่ก็คาดว่าจะฟื้นตัวได้ในปีหน้า เพราะความกลัวนี้ได้ลดลง
            ถอดความจาก Thelma Ngoma. Rains were too little, too late. The New Age Inside, Monday, November 23, 2015, p.22 และ Tawanda Karombo. Drought puts strain on SA’s Neighbours. Business Report, Monday, November 23, 2015, p.13.

อ่าน 1,892 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved