อ่านบทวิเคราะห์ที่เป็นกลางที่สุดในด้านอสังหาริมทรัพย์
  AREA แถลง ฉบับที่ 360/2558: วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้จัดทำเว็บไซต์ให้ข้อมูลข่าวสารอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกลางที่สุดแห่งหนึ่ง เพื่อประโยชน์ต่อนักพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน นักลงทุน ภาคราชการ และประชาชนที่สนใจซื้อบ้านเพื่อการอยู่อาศัยหรือการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้:
            1. AREA แถลง: ข่าวสารอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกลาง นำเสนอความจริงโดยไม่เกรงใจใคร ดร.โสภณ ถือคติว่าไม่ได้ขอใครกิน ไม่ได้พายเรือให้โจรนั่ง หรือให้โจรพายเรือให้ตนนั่ง จึงนำเสนอข้อมูลที่ให้ประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยดูรายละเอียดการแถลงทุกวันได้ที่  http://bit.ly/1IgSi8y
            2. ราคาค่าก่อสร้างอาคาร  http://bit.ly/1NYCpdF
            3. อัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ  http://bit.ly/1TeWwEe โดยฉบับปี 2558 กำลังดำเนินการ
            4. ข้อมูลเสวนาวิชาการรายเดือน Download เอกสารประกอบของวิทยากรได้ฟรี  http://bit.ly/1FK7IX1 โดยมีตั้งแต่ครั้งแรก ณ เดือนตุลาคม 2545 จนถึงปัจจุบัน
            5. หนังสือ Pocket book ต่าง ๆ ที่เกือบทั้งหมดสามารถ Download ได้ฟรีโดยไม่คิดมูลค่า  http://bit.ly/1POPWFO

            ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): เป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,184 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved