3 ธันวานี้ สัมมนาอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี ฟรี
  AREA แถลง ฉบับที่ 366/2558: วันพุธที่ 02 ธันวาคม 2558

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส แถลงว่าในวันพรุ่งนี้ (3 ธันวาคม 2558) ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จะร่วมจัดงานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ในหัวข้อ “เศรษฐกิจก้าวหน้า อสังหาฯ ก้าวไกล อุดรฯ . . . ธานีของวันนี้และวันหน้า” ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างเวลา 13:00 - 17:00 น.

            ในโอกาสนี้ ดร.โสภณ จะนำเสนอผลการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้สนใจได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้น โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการพัฒนาที่ดิน ที่จะมีข้อมูลไว้ไม่พัฒนามากเกินความต้องการของประชาชน และในทิศทางที่อยู่ในความต้องการของประชาชน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และประชาชนทั่วไปที่จะมีข้อมูลเพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างรอบรู้

            ในการจัดสัมมนานี้ นอกจากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จะนำเสนอข้อมูลฟรีโดยไม่คิดมูลค่าแล้ว ยังเป็นผู้รับผิดชอบในการเช่าสถานที่และจัดเครื่องดื่มเครื่องเคียงมาบริการฟรีสำหรับผู้มาสัมมนาอีกด้วย โดยถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility)

            อนึ่งท่านใดสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง CSR สามารถดูพร้อม Download หนังสือได้ในเว็บไซต์นี้: http://www.csr-thai.blogspot.com

อ่าน 2,138 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved