เอกสารนำเสนอ ณ ที่ประชุมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอินเดีย
  AREA แถลง ฉบับที่ 392/2558: วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย

บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับเชิญไปร่วมประชุมและนำเสนอเอกสารวิชาการให้กับที่ประชุมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศอินเดีย ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณเกือบ 1,000 คน ในปีนี้ได้จัดประชุม ณ นครลักเนา ทางตอนเหนือของประเทศในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558

          ดร.โสภณ ได้รับเชิญให้แสดงปาฐกถาปิดการประชุมในหัวข้อ "Scope of Indian Valuers in Present Global Valuation Markets" โดยได้จัดทำเอกสารประกอบนำส่งไปเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน ดร.โสภณ จึงไม่สามารถเดินทางไปร่วมการประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง จึงทำสำเนาเอกสารเผยแพร่ให้สมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศอินเดีย

          ท่านที่สนใจสามารถดูหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ตาม link นี้: https://goo.gl/kyYvpv

อ่าน 2,053 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved