อัตราผลตอบแทนในการลงทุน ณ สิ้นปี 2558 ออกแล้ว
  AREA แถลง ฉบับที่ 397/2558: วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

          ตามที่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มาทุกปี ตั้งแต่ปี 2551 บัดนี้ อัตราผลตอบแทนใหม่สำหรับ ณ สิ้นปี 2558 ออกแล้ว ผู้สนใจสามารถ download เอกสารและดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaiappraisal.org/thai/standard/standard10.php

          อนึ่ง อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และกรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ เป็นประธานคณะทำงาน โดยมูลนิธิได้ส่งแบบสอบถามถึงความเหมาะสมไปยังผู้เกี่ยวข้อง  และจัดการระดมสมอง และ อ.วสันต์ และคณะได้สรุปผลการจัดทำอัตราผลตอบแทนนี้ในอีกชั้นหนึ่ง

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ในฐานะประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นผู้ริเริ่มการจัดทำอัตราผลตอบแทนนี้ และยังเป็นผู้ริเริ่มจัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารตั้งแต่ปี 2543 และขณะนี้ยังดำเนินการต่อเนื่อง โดยรายงานผลการเปลี่ยนแปลงทุกรอบ 3 เดือน (ไตรมาส) ทั้งนี้ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value2.php

อ่าน 3,569 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved