อ่าน 2,022 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 35/2553: 16 มิถุนายน 2553
สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์บาตัม อินโดนีเซีย

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          บาตัม (Batam) เป็นเกาะขนาดพอ ๆ กับสิงคโปร์ และอยู่ห่างจากชายฝั่งทางใต้ของสิงคโปร์ 20 กิโลเมตร เกาะนี้มีประชากรประมาณ 8 แสนคน โดยนัยหนึ่งเกาะนี้ถือเป็นเขตอาณานิคมทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับเชิญจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์อินโดนีเซียให้ไปบรรยาย จึงสรุปภาวะตลาดมาให้ผู้สนใจได้ทราบ
          สาเหตุที่สิงคโปร์ที่มีขนาดเล็ก ๆ แต่กลับเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ เหตุผลก็คือเพราะสิงคโปร์ไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่เกาะบาตัมและแหล่งใกล้เคียงนี่เอง สินค้าออกของบาตัมส่งไปขายยังสิงคโปร์ถึง 70% นอกนั้นก็มีญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย จีน ฝรั่งเศสและฮ่องกงตามลำดับ
          เมื่อ 40 ปีที่แล้ว (พ.ศ.2513) พื้นที่นี้อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้เป็นพืชเศรษฐกิจ แต่ต่อมาก็กลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเพราะค่าแรงถูก และต่อมาก็มีชาติอื่นมาตั้งโรงงานในเกาะนี้เช่นกัน เพราะอยู่ใกล้ท่าเรือสิงคโปร์ บาตัมจึงเติบโตขึ้นมาในวันนี้จนกลายเป็นเขตการค้าเสรีของของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจซิโจรี (SIJORI Growth Triangle)  นอกจากนี้การค้าระหว่างบาตัมกับสิงคโปร์ ยังกระทำได้โดยไม่เสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มอีกต่างหาก
          ในเกาะบาตัมยังมีสนามบินชื่อสนามบินฮางนาดิม (Hang Nadim Airport) มีเที่ยวบินจากนานาชาติ แต่ปกติการเดินทางไปบาตัม ก็ใช้เรือเฟอรี่จากสิงคโปร์โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาทีเท่านั้น ดังนั้นจึงมีคณะนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวบาตัมเช่นกัน เพราะค่าครองชีพถูกกว่าสิงคโปร์
          บทบาทของบาตัมจึงมี 2 บทบาทหลัก ก็คือ การเป็นฐานอุตสาหกรรมของสิงคโปร์และประเทศเพื่อนบ้าน และการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวสิงคโปร์ นอกจากนี้บาตัมยังมีแหล่งจับจ่ายภายในตัวเมืองอีกด้วย แม้จะไม่หรูเท่าสิงคโปร์ แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าในความย่อมเยาของสินค้า
          บาตัมให้เช่าที่ดินได้ถึง 70 ปีโดยเฉพาะเพื่อกิจการอุตสาหกรรมบ้าง โครงการอาคารชุดพักอาศัยในบาตัมก็มีมาก นอกจากนี้ยังมีบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์อีกจำนวนหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าในพื้นที่ 715 ตร.กิโลเมตร มีคนอยู่ถึง 8 แสนคนนั้นไม่ใช่น้อย ใหญ่กว่าเมืองภูมิภาคทุกเมือง อย่างเช่นพัทยาที่ว่ามีประชากรแฝง 6 แสนคน แต่ตามทะเบียนบ้านมี 8 หมื่นคนนั้น ยังเล็กกว่าบาตัมเสียอีก
          ถ้าบริษัทพัฒนาที่ดินใหญ่ ๆ อย่างพฤกษาเรียลเอสเตท แลนด์แอนด์เฮาส์ เพอร์เฟค ฯลฯ ไปลงทุนในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะเมืองภูมิภาค ยังมีเมืองใหญ่ ๆ หลายแห่งให้พัฒนาได้อีกมาก

1. แผนที่เกาะบาตัม มีสิงคโปร์และมาเลเซียอยู่ด้านบน

2. ตัวอย่างโรงงานขนาดใหญ่และทันสมัยในบาตัม รวมทั้งยังมีนิคมอุตสาหกรรมอีกด้วย

3. สนามบินนานาชาติฮาง นาดิม ของบาตัม ขนาดใหญ่มากเลย

4. ภาพถ่ายใจกลางเมืองของบาตัม ซึ่งมีความเจริญมากพอสมควร

5. โรงแรมและรีสอร์ตหรูมีอยู่ทั่วไปในเกาะบาตัม

6. ภาพหมู่ที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย ณ เกาะบาตัมในเดือนเมษายน 2553

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูล วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เคยเป็นที่ปรึกษาในโครงการของกระทรวงการคลังรัฐบาลอินโดนีเซีย และรัฐบาลเวียดนาม และเคยได้รับเชิญจากรัฐบาลและภาคเอกชนไนกัมพูชา บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ และมาเลเซียให้ไปบรรยายและสำรวจวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์ และยังเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลก และองค์การระหว่างประเทศอื่นในด้านนี้และในภูมิภาคนี้ FB: www.facebook.com/sopon.pornchokchai Email: sopon@area.co.th

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved