อ่าน 1,142 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 38/2553: 29 มิถุนายน 2553
สถานการณ์ล่าสุดอสังหาริมทรัพย์ 5 เดือนแรก

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้สำรวจการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่องรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2537 ได้สรุปรวบรวมสถานการณ์เฉพาะในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2553 เทียบกับปี 2552 มีผลสรุปดังนี้
          1. ในรอบ 5 เดือนแรกมีการเปิดตัวโครงการทั้งหมด 111 โครงการ 28,374 หน่วยรวมมูลค่า 65,019 ล้านบาท เฉลี่ยหน่วยละ 2.291 ล้านบาท
          2. เมื่อเทียบกับ 5 เดือนแรกของปีที่แล้วจำนวนโครงการใกล้เคียงกัน แต่ปี 2553 มีจำนวนหน่วยเปิดขายมากขึ้นถึง 45% แต่มูลค่ากลับลดลงกว่า 5 เดือนแรกของปีที่แล้ว 5% ที่สำคัญราคาเฉลี่ยลดลง 35% เนื่องจากปีที่แล้วราคาสินค้าใหม่เปิดตัวเฉลี่ยหน่วยละ 3.504 ล้านบาท
          3. คาดว่าในปี 2553 ทั้งปี จะมีโครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ 266 โครงการ รวม 69,233 หน่วย รวมมูลค่า 156,046 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 2.254 ล้านบาท
          4. ในกรณีโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่รวมอสังหาริมทรัพย์อื่นแล้ว ในปี 2553 นี้จะเปิดตัว 271 โครงการ ลดลงกว่าปีที่แล้ว 6% แต่จะมีจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้น 24% คือเป็น 72,576 หน่วยอย่างไรก็ตามมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในปี 2553 จะมี 258,938 ล้านบาท ซึ่งลดลง15%
          5. ที่น่าสนใจมากประการหนึ่งคือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการถึง 24 โครงการในรอบ 5 เดือนแรกของปี 2553 หรือเท่ากับ 22% ของทั้งตลาด รวมจำนวน 8,630 หน่วย หรือ 31% ของทั้งตลาด และมีมูลค่าประมาณ 11,834 ล้านบาท หรือเท่ากับ 19% ของทั้งตลาด

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved