อ่าน 1,220 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 39/2553: 5 กรกฎาคม 2553
พฤกษาจะครองครองตลาดสำเร็จหรือไม่

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รายงานไว้ว่า ในรอบ 5 เดือนแรกของปี 2553 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดตัวโครงการถึง 24 โครงการในรอบ 5 เดือนแรกของปี 2553 หรือเท่ากับ 22% ของทั้งตลาด รวมจำนวน 8,630 หน่วย หรือ 31% ของทั้งตลาด และมีมูลค่าประมาณ 11,834 ล้านบาท หรือเท่ากับ 19% ของทั้งตลาด
          ยิ่งกว่านั้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ยังแถลงว่า<1> ได้ ตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย เตรียมพร้อมเปิดโครงการใหม่ปีนี้ 48 โครงการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีนี้ตั้งเป้าเติบโตเพิ่ม 27% หวังกวาดยอดขาย 29,000 ล้านบาท และรายได้ 24,000 ล้านบาท ซึ่งหากเป็นดังคาดหมาย บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ก็จะมีรายได้สูงกว่าการเคหะแห่งชาติตามรายงานประจำปีถึงมากกว่าสองเท่าตัว <2>
          จากข้อมูลข้างต้น อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่า บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท อาจเติบโตจนกินส่วนแบ่งตลาดมากกว่าครึ่งหนึ่ง และอาจเป็นผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลเหนือกว่าคู่แข่งอื่นหรือไม่ และมีสัดส่วนตลาดเหนือกว่าคู่แข่งอื่นมากขึ้นเรื่อยๆ หรือไม่
          อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมา บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ก็เคยมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดประมาณ 12% ของมูลค่าโครงการเปิดใหม่ทั้งหมดในตลาด ในบางปี โดยเฉพาะก่อนปี 2540 นอกจากนี้ บมจ.บางกอกแลนด์ ก็เคยมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดเกือบ 15% ในช่วงปี 2533-2534
          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เชื่อว่าในอนาคต บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ก็ยังจะขยายตัวต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทพัฒนาที่ดินใหญ่ น้อย ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ก็ยังจะขยายตัวเช่นกัน
          ตามที่ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ก็เพราะการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม การเงินที่แข็งแกร่ง และเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่พอสมควร และอัตราการเจริญเติบโตยังน้อยกว่าแต่ก่อน จึงทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ชะลอการลงทุน หรือลงทุนในสัดส่วนที่น้อยกว่าแต่ก่อน ทั้งนี้อาจยกเว้น บริษัทมหาชนในตลาดจำหนึ่งที่ยังคึกคักเข้มแข็งอยู่
          อสังหาริมทรัพย์อาจแตกต่างจากทรัพย์สินอื่น เช่น น้ำอัดลม หรืออาหารฟาสต์ฟูด ที่สามารถขายและครอบงำตลาดได้ทั่วโลก แต่อสังหาริมทรัพย์ติดตรึงกับทำเล และไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ดินได้ในทุกทำเลจึงไม่มีใครจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในทุกพื้นที่ได้
          ตัวอย่างที่น่าสนใจ ก็คือประเทศบรูไนซึ่งมีขนาดเล็ก และมีประชากรเกือบ 400,000คน ก็ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใด ที่สามารถครอบครองส่วนแบ่งตลาดได้ ยิ่งกว่านั้นผู้ซื้อบ้าน ก็มักคุ้นเคยกับทำเลใดทำเลหนึ่ง ไม่ค่อยย้ายข้ามพื้นที่ไปไกลๆ จึงไม่มีทำเลใด ที่เป็นทำเลยอดนิยม ที่จะสนองความต้องการของทุกฝ่ายได้
          ถ้าเศรษฐกิจของประเทศขยายตัว ทั้ง บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท และบริษัทใหญ่น้อยอื่นก็จะต่างเติบโตต่อไปเช่นกัน

<1> ที่มา: http://pressroom.ps.co.th/releases-detail.rails?id=117
<2> ที่มา: รายงานประจำปี 2550 ซึ่งเป็นรายงานปีล่าสุดในเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ: http://www.nha.co.th/images/annualreport/Annual%20Report%20Thai%20Version.pdf

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved