อ่าน 1,624 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 55/2553: 7 กันยายน 2553
อุปทานที่สมดุลในตลาดที่อยู่อาศัยไทย

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในขณะนี้มีความกังวลประการหนึ่งก็คือ จะเกิดภาวะฟองสบู่หรือไม่ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพราะเป็นวัฏจักรประการหนึ่งในช่วงชีวิตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ใช่ในเร็ววันนี้
          AREA แถลงฉบับที่ 55 นี้ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จึงมุ่งนำเสนอถึงความสมดุลของตลาดที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ซึ่งสังเกตได้จากจำนวนตัวเลขหน่วยขายที่ขายได้ ณ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 และหน่วยขายที่เปิดตัวในห้วงเวลาเดียวกัน

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยว่า จากการสำรวจตัวเลขที่ทางศูนย์ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่เก็บข้อมูลในภาคสนามในขณะนี้ พบว่า มีหน่วยขายเปิดใหม่ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 อยู่ 43,783 หน่วย ในขณะเดียวกันก็มีหน่วยที่ขายได้แล้วถึง 42,448 หน่วย ซึ่งแสดงว่าค่อนข้างสมดุลกันระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่อยู่อาศัย โดยอุปสงค์ต่ำกว่าอุปทานเพียง 3% เท่านั้น
          ในรายละเอียด ดร.โสภณ พรโชคชัย กล่าวว่า ในส่วนของทาวน์เฮาส์ อยู่ในภาวะที่ขายได้น้อยที่สุด โดยขายได้ 13,288 หน่วย แต่มีหน่วยเกิดใหม่ถึง 15,102 หน่วย แสดงว่าอุปสงค์ต่ำกว่าอุปทานถึง 12% ในขณะที่อุปสงค์บ้านเดี่ยวต่ำกว่าอุปทาน 8% สำหรับห้องชุดกลับมีสถานการณ์ดีที่สุด คือ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ มีเปิดตัว 18,374 หน่วย แต่สามารถขายได้ถึง 19,460 หน่วย
          สาเหตุที่ห้องชุดมีแรงซื้อมากกว่ากลุ่มอื่น ก็คือ เป็นกระแสมาตรการอสังหาริมทรัพย์ ที่เน้นการขายห้องชุดราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน ทำให้มีผู้ซื้อเพื่อการเก็งกำไรเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ห้องชุดยังดูแลรักษาได้ง่ายกว่าที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์
          ดร.โสภณ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันมีที่อยู่อาศัยที่รอผู้ซื้ออยู่จำนวน 110,666 หน่วยนี้ หน่วยขายเหล่านี้ไม่ได้ประสบปัญหาขายไม่ออก แต่ ณ วันที่สำรวจยังไม่มีผู้ซื้อเป็นสำคัญ และน่าจะทยอยขายได้ตามลำดับ ในจำนวนนี้ เป็นห้องชุดเพียง 27,209 หน่วย แสดงว่า หากไม่มีการเปิดตัวโครงการใหม่เลย จะมีห้องชุดพอขายได้อีกเพียง 11 เดือนเท่านั้น
          ส่วนทาวน์เฮาส์มีเหลือสะสมอยู่มากที่สุดคือ 36,352 หน่วย โดยจะต้องใช้เวลาขายอีกถึง 23 เดือน แต่ในกรณีห้องชุด แม้จะมีเหลืออยู่ 35,187 หน่วย ซึ่งน้อยกว่าบ้านเดี่ยว แต่คาดว่าจะใช้เวลาขายอีกถึง 36 เดือนจึงจะหมดโดยมีเงื่อนไขว่าไม่มีการก่อสร้างโครงการบ้านเดี่ยวใหม่อีกเลย
          บ้านเดี่ยวที่อาการน่าเป็นห่วงที่สุดคงเป็นบ้านเดี่ยวราคา 10-15 ล้านบาท เพราะจากการคำนวณของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส พบว่า หากใช้อัตราการขายได้ที่สำรวจพบ คงต้องใช้เวลาขายอีกถึง 49 เดือน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่มีหน่วยขายใหม่เลย อย่างไรก็ตาม ดร.โสภณ กล่าวว่า การนี้ไม่ได้หมายความว่าบ้านเดี่ยวทุกโครงการที่มีราคา 10-20 ล้านบาท จะขายช้ากว่ากลุ่มอื่น บางโครงการก็อาจขายดีเป็นพิเศษก็ได้ ทั้งนี้คงขึ้นอยู่กับราคาโดยเปรียบเทียบ ทำเล และความสามารถนการแข่งขันเป็นสำคัญ
          ในทางตรงกันข้าม ห้องชุดราคา 1-2 ล้านบาท กลับปรากฏว่าขายดีและเร็วที่สุด โดยคาดว่าหากไม่มีโครงการใหม่เลย จะไม่เหลือสินค้าให้ขายภายใน 6 เดือนเท่านั้น อย่างไรก็ตามใช่ว่าสินค้าขายดีจะประสบความสำเร็จ ยังต้องพิจารณาว่าเมื่อมีการจองซื้อแล้ว มีการเข้าอยู่อาศัย หรือใช้จริงหรือไม่ หรือหากใช้จริง ผู้ซื้อกับผู้อยู่เป็นรายเดียวกันหรือปล่อยเช่าให้ผู้อื่นเพื่อทำกำไร
          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ในฐานะที่เป็นทั้งศูนย์ข้อมูลที่มีข้อมูลกว้างขวางที่สุดในภาคสนาม ยังทำหน้าที่ในการเตือนภัยเศรษฐกิจให้กับประชาชนผู้ซื้อบ้าน นักพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจอื่น โดยทำการสำรวจโครงการเปิดใหม่ทุกเดือน โดยพบจำนวนประมาณ 20-30 โครงการ และสำรวจภาวการณ์ขายของแต่ละโครงการจำนวนประมาณ 1,200 โครงการทุกรอบ 6 เดือนอีกด้วย

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved