อ่าน 1,135 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 65/2553: 19 ตุลาคม 2553
อาคารชุดครอง 89% ของโครงการเปิดใหม่ 12,600 หน่วย

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ปรากฏการณ์พิเศษที่พึงติดตามใกล้ชิดเป็นพิเศษก็คือ อาคารชุดพักอาศัยเปิดตัวมากถึง 89% ของจำนวนหน่วยชายทั้งหมด 12,600 หน่วยในเดือนกันยายน 2553 ซึ่งเป็นผลการสำรวจรายเดือนล่าสุดของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส การกลับมาใหม่ของอาคารชุดพักอาศัยนี้ อาจทำให้เกิดข้อวิตกของการล้นตลาดในอนาคตได้ เพียงแต่ในขณะนี้ยังพบความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานอยู่
          ในเดือนกันยายนนี้ มีโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้นจำนวน 29 โครงการ ซึ่งมีจำนวนโครงการลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 6 โครงการ แต่จำนวนหน่วยขาย และมูลค่าโครงการกลับมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาจำนวนหน่วยต่อโครงการที่มากขึ้นโดยเฉพาะอาคารชุดประเภทอาคารสูง ลักษณะการพัฒนาในเดือนนี้เป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด มีจำนวนหน่วยขายรวมทั้งสิ้น 12,600 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 33,600 ล้านบาท
          จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 12,600 หน่วย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 4,789 หน่วย (เดือนสิงหาคม 2553 มีจำนวน 7,811 หน่วย) หรือเพิ่มขึ้น 60% โดยประเภทที่มีการพัฒนามากที่สุด คืออาคารชุดมีจำนวน 11,184 หน่วย (89%) รองลงมาคือบ้านเดี่ยว 1,108 หน่วย (9%) ส่วนอันดับ 3 คือ ทาวน์เฮ้าส์ 272 หน่วย (2%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย  บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส กล่าวว่า มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนกันยายน 2553 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 33,338 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 8,488 ล้านบาท (เดือนสิงหาคม 2553 มีมูลค่า 24,850 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้น 34% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะมีลักษณะเหมือนเดือนที่ผ่านมา โดยจะเน้นที่ระดับราคาค่อนข้างถูกถึงปานกลางเป็นสำคัญ
          ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 8 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อั่งเปา แอสเสทจำกัด (มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และมีบริษัทที่อยู่ในเครือบริษัทมหาชนอีก 3 บริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง
          อย่างไรก็ตามในเดือนกันยายนนี้ทาง REI ได้พบโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกถึง 219 โครงการที่กำลังรอเปิดตัว ซึ่งความคืบหน้าจะได้นำเสนอต่อไป จะสังเกตได้ว่ามีโครงการหลายแห่งที่ได้ประกาศตัวหรือเปิดตัวทางหน้าหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตามในการเปิดขายจริง (ที่มีโบรชัวร์และสำนักงานขายที่พร้อมต้อนรับผู้สนใจซื้อไปเยี่ยมชม) ยังไม่มี จึงถือเป็นโครงการที่เมื่อเปิดตัวจริง จะได้ดำเนินการสำรวจต่อไป

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved