อ่าน 1,154 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 67/2553: 4 พฤศจิกายน 2553
อาคารชุดล้นตลาดแน่หรือ

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          จากที่ปรากฏเป็นข่าวว่าอาคารชุดพักอาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะล้นตลาดนั้น  ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ขอนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อความเข้าใจและเพื่อการวางแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย การวางแผนธุรกิจของสถาบันการเงินและผู้ประกอบการพัฒนาที่ดิน และเพื่อการวางนโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศ
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส กล่าวว่า จากผลการสำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2537 ได้พบว่า ในปี 2553 ทั้งปีคาดว่าจะเกิดอาคารชุดราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท รวมกันประมาณ 38,769 หน่วย ไม่ได้มีการเสนอขายถึง 70,000 - 75,000 หน่วยเช่นที่มีการแถลงข่าว
          อย่างไรก็ตามอาคารชุดราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท จะมีจำนวนทั้งปี 12,288 หน่วย รวมมูลค่าเพียง 10,649 ล้านบาท และถือว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่มีเพียง 3,379 หน่วยถึง 3.6 เท่าตัว ทั้งนี้เป็นเพราะการกระตุ้นโดยการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
          สำหรับในปี 2551 โครงการที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในระดับราคา 1 ล้านบาทนี้ ก็มีเพียง 4,094 หน่วย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวเป็นการสร้างอุปสงค์ที่แต่เดิมไม่มีขึ้นมาจำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตามจำนวน 12,288 หน่วยที่คาดว่าจะเปิดในปี 2553 ทั้งปี ก็ยังถือว่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมด
          สำหรับห้องชุดราคาระหว่าง 1-3 ล้านบาทนั้น คาดว่าจะเปิดทั้งหมด 26,481 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่มีเพียง 12,768 หน่วย และปี 2551 ที่มี 19,040 หน่วย อาคารชุดกลุ่มนี้มีมูลค่ารวม 48,405 ล้านบาท ค่าเฉลี่ยของอาคารชุดระดับราคานี้ เป็นเงิน 1.803 ล้านบาท 1.920 ล้านบาท  1.685 ล้านบาท และ 1.819 ล้านบาท ในช่วงปี 2550-2553
          อาจกล่าวได้ว่า อาคารชุดพักอาศัยในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทนั้น เกิดที่สุดในปี 2550 และนับแต่นั้นก็ปรับตัวลดลงตามลำดับในช่วงปี 2551 และ 2552 เนื่องจากมีอุปสงค์ลดลง และเพิ่งมีเพิ่มขึ้นมากในปี 2553 หรือปลายปี 2552 ที่ทางราชการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเริ่มขยายเพดานห้องชุดที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากห้องชุดราคา 0.6 ล้านบาท เป็น 1.0 ล้านบาท และบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ราคาเป็นราคาไม่เกิน 1.2 ล้านบาทนั่นเอง
          ยิ่งกว่านั้นโดยที่การจราจรติดขัด ทำให้การซื้อที่อยู่อาศัยนอกแนวรถไฟฟ้ามีโอกาสลดลง ทำเลดี ๆ ในการสร้างที่อยู่อาศัยมักอยู่ตามแนวรถไฟฟ้า ที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าจึงเกิดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอาคารชุดพักอาศัย ที่ใช้ที่ดินแบบเข้มข้นกว่าบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์

หมายเหตุ:
ข่าว “ไล่ผู้ประกอบการ-แบงก์พาณิชย์หันไปบริหารความเสี่ยง เลิกตอบโต้ทางการว่าไม่มีปัญหา”
http://matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1288775754&grpid=02&catid=no

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved