อ่าน 1,011 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 78/2553: 16 ธันวาคม 2553
อสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่พฤศจิกายน 53 ยังร้อนแรง

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่สำรวจข้อมูลภาคสนามอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 แถลงว่า มีโครงการเปิดใหม่รวมทั้งหมด 40 โครงการ มีจำนวน 14,391 หน่วย โดยแยกเป็นอาคารชุดมีจำนวน 10,053 หน่วย (70%) รองลงมาคือทาวน์เฮ้าส์ 2,754 หน่วย (19%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 1,143 หน่วย (10%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด
          ในแง่ของมูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์สนี้ พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้นถึง 33,876 ล้านบาท โดยเน้นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับราคาค่อนข้างถูกถึงปานกลางเป็นหลัก โดยเฉพาะที่ระดับราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท มีจำนวนมากถึง 10,071 หน่วย (70%) หากพิจารณาประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุดแล้ว จะพบว่าในเดือนนี้อาคารชุดมีมูลค่าการพัฒนาสูงที่สุด โดยมีมูลค่า 19,635 ล้านบาท (58%)
          เมื่อพิจารณาอัตราการขายได้ จะพบว่าในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ยที่ 27% ต่อเดือน โดยประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ขายดีอันดับ 1 คือ อาคารชุดระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท มีจำนวน 878 หน่วย ขายได้แล้ว 508 หน่วย (58%)
           ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส รายงานว่า ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนพฤศจิกายนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 8 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และมีบริษัทที่อยู่ในเครือบริษัทมหาชนอีก 5 บริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้แยกเป็นบริษัทมหาชน 35% บริษัทในเครือบริษัทมหาชน 29% และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์อีก 36%
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส กล่าวสรุปว่า แม้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ถึงแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการกำหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน(Loan to Value : LTV ratio) สำหรับการให้สินเชื่อหรือให้เงินกู้ยืมเพื่อการจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท เพื่อเป็นการป้องกันฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ แต่ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมในเดือนนี้ก็ยังคงมีความร้อนแรงอยู่

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved