อ่าน 1,077 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 24/2554: 23 มีนาคม 2554
ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาลด แต่ในจีนกลับเพิ่มขึ้น

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ‘โสภณ’ บอกเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจยิ่ง ขณะที่จีนพยายามปรามการเพิ่มขึ้นของราคาบ้าน แต่ราคาก็ยังพุ่งกระฉูด ในขณะที่สหรัฐอเมริกา งัดมาตรการสารพัด แต่ราคาบ้านก็ยังดิ่งเหว
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวเลขผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนพบว่าราคาบ้าน (ซึ่งส่วนมากก็คือห้องชุด) ที่มีขนาดไม่เกิน 90 ตารางเมตร ในประเทศจีนยังเพิ่มสูงขึ้น โดยใน 70 เมืองหลัก ราคาบ้านใหม่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.66% ส่วนราคาเพิ่มขึ้นในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาคือ 6.66% แต่ถ้าเป็นกรณีบ้านที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ราคาจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่านี้ เช่น ขนาด 144 ตารางเมตรขึ้นไป ราคาจะเพิ่มขึ้น 5.41% ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
          ในกรณีบ้านมือสองที่นำมาขายใหม่ในตลาด ราคาก็ยังเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.32% ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา หรือ 4.45% ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา สำหรับห้องชุดที่มีขนาดไม่เกิน 90 ตารางเมตร และเช่นเดียวกันห้องชุดที่มีขนาดใหญ่กว่า อัตราการเพิ่มก็น้อยกว่า ทั้งนี้คงเป็นเพราะมีกำลังคนซื้อจำนวนน้อยกว่านั่นเอง
          สำหรับเมืองใหญ่ ๆ เช่น กรุงปักกิ่ง ราคาห้องชุดขนาด 90 ตารางเมตรลงมา มีราคาขึ้น 0.9% ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา และ 9.8% ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่ายังอยู่ในภาวะ ‘ร้อนแรง’ มาก ส่วนนครเซี่ยงไฮ้ ราคาห้องชุดขนาด 90 ตารางเมตรลงมา มีราคาขึ้นสูงถึง 1.6% ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา และ 4.4% ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงถึงการชะลอตัวลงบ้าง
          นครที่มีการเพิ่มขึ้นของราคามากที่สุดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาได้แก่ อันดับหนึ่งนครเยว่หยาง มณฑลหูหนัน โดยห้องชุดขนาดไม่เกิน 90 ตารางเมตร ราคาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 17.6% รองลงมาคือนครตานตง มณฑลเหลียวหนิง เพิ่มขึ้น 14.7% อันดับสามคือนครฉินฮวงเต่า มลฑลเหอเป่ย 13.2% อันดับสี่คือนครหลานโจว (Lanzhou) มณฑลกานซู ราคาบ้านเพิ่มขึ้น 12.2% และอันดับที่ 5 เมืองเจิ้งโจว เมืองหลวงมณฑลเหอหนาน ราคาเพิ่มขึ้น11.4%
          ส่วนในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มีเพียง 8 นครจาก 70 นครหลักที่ราคาลดลง โดยลดลง นครซิหนิง มณฑลชิงไห่ ลดลง 1.5% นครเยว่หยาง มณฑลหูหนัน ลดลง 1% และนครชิงเต่า มณฑลซันตง ลดลง 0.7% ซึ่งถือว่าลดลงน้อยมาก
          ในทางตรงกันข้ามสำหรับสหรัฐอเมริกา ราคาบ้านในเดือนมกราคม 2554 พบว่า ลดลงจากเดือนธันวาคม 2553 ประมาณ 0.3% โดยเฉลี่ยทั่วประเทศ ในรอบ 12 เดือนล่าสุดราคาลดลงไป 3.9% ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาในเดือนล่าสุดคือ มกราคม 2554 นั้นเท่ากับราคาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 ซึ่งเป็นเวลา 3 ปีก่อนที่ราคาบ้านจะพุ่งสูงสุดในเดือนเมษายน 2550 และก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ.2551
          การลดลงของราคาบ้านในสหรัฐอเมริกานั้น เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 แล้ว และหากพิจารณาจากแนวโน้มตั้งแต่ช่วงสูงสุดในเดือนเมษายน 2550 ราคาบ้านยังถือว่าลดลงต่อเนื่อง และยังไม่เห็นแนวโน้มที่ราคาบ้านจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น
          การที่ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกายังปรับตัวลดลงก็แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังถดถอย และยังไม่เห็นทางเยียวยาเท่าที่ควร ต่างจากกรณีของจีนที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง ทำให้ราคาบ้านยังเพิ่มขึ้นทั้งที่รัฐบาลจีนพยายามที่จะควบคุมภาวการณ์เฟ้อของราคาบ้านเพื่อป้องกันการเกิดฟองสบู่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจีน
          ที่ผ่านมารัฐบาลจีนพยายามจำกัดการพัฒนาโครงการใหม่ จำกัดการซื้อ จำกัดสินเชื่อ อย่างไรก็ตามหากเทียบกับรัฐบาลไทยแล้ว นโยบายของรัฐก็ยังเน้นการส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ไม่มีมาตรการจำกัดการซื้อ และยังไม่ได้ควบคุมการอำนวยสินเชื่อ โดยปล่อยให้มีการอำนวยสินเชื่อสูง ซึ่งอาจถือเป็นความเปราะบางประการหนึ่งหากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved