อ่าน 952 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 27/2554: 31 มีนาคม 2554
ลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนปาล

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          เนปาลเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่น่าสนใจในการลงทุน แม้มีความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา แต่อสังหาริมทรัพย์ก็ยังเติบโต ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกและน่าสนใจมาก ศูนย์ข้อมูลฯ AREA จะจัดทัวร์อสังหาริมทรัพย์เนปาลในเดือนกันยายน ศกนี้
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับเชิญจากสมาคมนักพัฒนาที่ดินเนปาล ไปบรรยายพิเศษเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ และไปสำรวจวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์เนปาลในช่วงวันที่ 25-30 มีนาคม ศกนี้ ได้ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนไทย
          เนปาลเป็นประเทศขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของประเทศอินเดีย เป็นที่ตั้งของเทือกเขาหิมาลัยที่สูงที่สุดในโลกและเป็นที่ ๆ นักท่องเที่ยวอยากไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีพื้นที่เพียง 143,351 ตารางกิโลเมตรหรือ 28% ของประเทศไทย มีประชากร 29 ล้านคน หรือประมาณ 43% ของประชากรไทย แต่ถ้าเทียบความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตรแล้ว เนปาลมีประชากรถึง 202 คน ในขณะที่ไทยมีเพียง 131 คนเท่านั้น ประชากรเนปาลเกิดเพิ่มถึง 1.7% ต่อปี ในขณะที่คนไทยเกิดเพิ่มเพียง 0.7% ต่อปี
          ประชากรเนปาลส่วนใหญ่อยู่ในชนบท มีประชากรเมืองเพียง 17% ในขณะที่ไทยมีถึง 33% แต่พื้นที่รอบ ๆ กรุงกาฏมัณฑุมีประชากรหนาแน่นเป็นพิเศษ แต่โดยที่ประเทศยากจน มีคนจนถึง 25% ในขณะที่ไทยมีเพียง 10% จึงทำให้เนปาลมีสาธารณูปโภคจำกัดมาก ขนาดเศรษฐกิจของเนปาลมีขนาดเพียง 6% ของไทย หรือเพียง 1/17 ของไทยเท่านั้น รายได้สำคัญของเนปาลมาจากภาคเกษตรกรรมถึง 33% ในขณะที่ไทยอยู่ที่เพียง 10.4% เท่านั้น  อัตราการเติบโตของเนปาลอยู่ที่ 3.5% แต่คาดว่าหากเหตุการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้นสถานการณ์จะดีกว่านี้
          อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเนปาลเพื่อการซื้อบ้านและเพื่อการพัฒนาที่อยู่ที่ประมาณ 15-17% ต่อปี วัสดุก่อสร้างต่างๆ ยังจำกัด ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านแบบสมัยใหม่ และการพัฒนาที่ดินแบบบ้านราคาถูก น่าจะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากสำหรับนักธุรกิจไทย และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เนปาลก็ประสงค์จะได้ผู้ร่วมทุนคนไทยไปบุกตลาดที่นั่นเช่นกัน
          โดยที่ในปี 2554 นี้เป็นปีท่องเที่ยวของเนปาล ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จะร่วมกับประเทศเนปาลจัดการสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับลู่ทางการลงทุนในเนปาล และเยี่ยมชมโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยและรีสอร์ตต่าง ๆ ในเนปาล รวมทั้งการพบปะกับผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ในเนปาลรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2554
          นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ยังได้ลงนามร่วมกับ บจก.บริฮัทอินเวสต์เมนท์ ให้บริการการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเนปาล รวมทั้งจัดการอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์ในเนปาล ในนามของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งเป็นสถาบันจัดการศึกษาอสังหาริมทรัพย์สำหรับนานาชาติ ที่ผ่านมาได้ร่วมกันจัดมาแล้ว 3 ครั้ง โดยมีผู้เข้าอบรมจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนในเนปาล

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved