อ่าน 1,228 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 28/2554: 5 เมษายน 2554
ปทุมวัน: ทำเลห้องชุดสุดแพง

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ทำเลปทุมวันเป็นทำเล I2 ที่จัดไว้ทำเนียบการสำรวจของ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส นับเป็นทำเลของโครงการอาคารชุดราคาแพงระยับแห่งหนึ่ง เพราะเดินทางไปมาสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า
          ภาพรวมทั้งหมดพบว่า มีห้องชุดอยู่ 4,683 หน่วย ขายไปแล้ว 3,454 หน่วย เหลืออยู่ในตลาดเพียง 18% ของอุปทานในพื้นที่นี้เท่านั้น โดยรวมแล้วคาดว่าจะขายได้หมดภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากนี้หาหากไม่มีการเปิดตัวโครงการใหม่เลย อย่างไรก็ตามหากเป็นห้องชุดราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป อาจต้องใช้เวลานานหน่อยคือ 13 เดือน แต่ก็ยังถือว่าพอรับได้ เพราะในพื้นที่นี้สินค้าห้องชุดขายได้ดีมาก
          สำหรับเฉพาะโครงการที่เปิดตัวใหม่ในปี 2553 ทำเลนี้มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 1,973 ห้อง ขายไปแล้ว 1,421 ห้อง เหลือเพียง 552 ห้อง หรือ 38% เท่านั้น ห้องชุดในทำเลนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า โดยห้องชุดราคา ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อหน่วย ขายได้ประมาณ 50% ต่อเดือน ส่วนห้องชุดราคาแพง 10-20 ล้านบาท ขายได้เดือนละ 17% ส่วนราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป ขายได้ 7% ต่อเดือน ซึ่งแม้จะถือว่าต่ำกว่ากลุ่มอื่น แต่ก็ถือว่าไม่น้อยนัก เมื่อเทียบกับสินค้าอื่นในทำเลอื่น ๆ
          ราคาที่อยู่อาศัยซึ่งมีแต่ห้องชุดในทำเลนี้ เฉลี่ยเป็นเงิน 7.438 ล้านบาท ราคาต่ำสุดประมาณ 2.9 ล้านบาทต่อหน่วย ขณะที่กลุ่มราคาแพงขายในราคาหน่วยละเกินกว่า 60 ล้านบาทก็ยังมี อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่นี้ ราคาสินค้าที่ขายเปรียบเทียบในช่วง 6 เดือนของการสำรวจพบว่า ราคาเพิ่มขึ้นน้อยมาก เพียง 0.13% หรือแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย ทั้งนี้คงเป็นเพราะเป็นสินค้าราคาแพงอยู่แล้ว
          สำหรับจำนวนหน่วยที่ขายได้ในช่วงปี 2553 ทั้งปีพบว่า ขายได้ถึง 1,799 หน่วย ในขณะที่การเปิดตัวมีจำนวน 1,973 หน่วย แต่เป็นการขายหน่วยที่เปิดขายในปี 2553 ถึง 1,421 หน่วย แสดงว่า หน่วยขายที่เปิดตัวก่อนหน้านี้ ขายได้ 378 ซึ่งน้อยกว่าหน่วยขายที่เปิดในปี 2553 มาก ทั้งนี้คงเป็นเพราะหน่วยขายใหม่ ๆ มีการโฆษณาขายมากกว่า แม้แต่หน่วยขายราคาแพง คือ หน่วยขายราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป ก็ยังขายได้ถึง 82 หน่วยในปีที่แล้ว
          โดยสรุปแล้ว ทำเล A2 เป็นทำเลที่อยู่อาศัยราคาแพงประเภทห้องชุดพักอาศัยเป็นสำคัญ เพราะราคาเฉลี่ยต่อหน่วยสูงมาก อย่างไรก็ตามจากการขาย ก็ปรากฏว่าขายดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอุปทานมีจำกัดและเสนอขายในราคาสูง จึงสมดุลกับอุปสงค์ที่มีอยู่ไม่มากนักเช่นกัน ในอนาคตทำเลนี้ยังมีโอกาสเติบโตด้วยดี อุปทานที่ดินคงมาจากการรื้อบ้านหลังเก่าเพื่อนำที่ดินออกมาก่อสร้างอาคารใหม่ และสินค้าที่จะทำการพัฒนาก็คงยังเป็นอาคารชุดพักอาศัยราคาแพง โอกาสที่จะสร้างที่อยู่อาศัยแบบอื่นอาจมีค่อนข้างจำกัด

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved