อ่าน 1,311 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 31/2554: 11 เมษายน 2554
ทำเลนวนคร-คลองรพีพัฒน์: ดงทาวน์เฮาส์ราคาถูก

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ทำเลนวนคร-คลองรพีพัฒน์ เป็นทำเลสำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้านติดดินประเภททาวน์เฮาส์ราคาถูกโดยเฉพาะ ไปหาซื้อที่ทำเลนี้มีให้เลือกได้มากพอสมควร ถือเป็นทำเลคุ้มค่าน่าซื้อ
          ทำเลนี้ได้แก่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ไปจนถึงสุดเขตปทุมธานีตรงบริเวณประตูน้ำพระอินทร์ นับเป็น ‘ดงโรงงาน’ ที่มีขนาดใหญ่มาก เชื่อว่า จำนวนประชากร จำนวนที่อยู่อาศัยและรายได้จากการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ น่าจะมากกว่าจังหวัดที่ 77 ของไทย คือจังหวัดบึงกาฬเสียอีก อย่างไรก็ตาม จำนวนโครงการที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ในตลาดในทำเลนี้อาจจะไม่ได้มากมายนัก หากเทียบกับจำนวนประชากร ทั้งนี้เพราะผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นคนงาน ซึ่งอาจจะยังไม่มีเป้าหมายในการซื้อบ้านเป็นของตนเอง
          ทำเลนี้มีสินค้าขายอยู่ในระหว่างการสำรวจถึง 1,854 หน่วย ขายไปแล้ว 1,315 หน่วย ดังนั้นจึงมีหน่วยขายในตลาดรอผู้ซื้ออยู่ 539 หน่วย คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการขายอีกประมาณ 11 เดือนจึงจะขายหมด ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่นานนัก นับว่าสินค้าที่อยู่อาศัยในทำเลนี้ขายได้ดีพอสมควร มีความคล่องตัวในการขายสูง
          ทำเลนี้มีที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว และที่ดินจัดสรร โดยไม่มีอาคารชุดอาศัยแต่อย่างใด แต่ทำเลนี้มีอะพาร์ตเมนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ที่ทำงานในพื้นที่นี้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ตึกแถวและที่ดินจัดสรรมีอยู่น้อยมาก สินค้าหลักจึงเป็นทาวเฮาส์โดยเฉพาะทาวน์เฮาส์ราคา 1-2 ล้านบาท
          ในปี 2553 มีจำนวน 1,296 หน่วย และสามารถขายไปได้ถึง 802 หน่วย เหลือขายอยู่ 494 หน่วย นับว่าขายได้ดีถึงประมาณ 11% ต่อเดือน สินค้าที่เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือทาวน์เฮาส์ จำนวน 1,247 หน่วย หรืออาจกล่าวได้ว่าเกือบทั้งหมดของที่อยู่อาศัยในย่านนี้ที่เปิดใหม่คือทาวน์เฮาส์ โดยเฉพาะในระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีเปิดใหม่ถึง 930 หน่วย
          สินค้าอื่นที่เปิดใหม่ก็มีเช่น บ้านแฝด แต่มีเพียง 49 หน่วย แสดงให้เห็นว่า โอกาสที่จะเปิดบ้านแฝดนั้นน้อยมากเนื่องจากใช้ที่ดินมากกว่า ราคาขายก็ย่อมแพงกว่า ทำให้มีกลุ่มเป้าหมายจำกัด อย่างไรก็ตามบ้านแฝดเหล่านี้ขายได้ดีมากเพราะราคาถูกเพียง 1-2 ล้านบาท และขายได้ถึงประมาณ 13% ต่อเดือน
          สำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัยพบว่า ราคาบ้านแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดย ณ เดือนมิถุนายน 2553 ราคาเฉลี่ยคือ 1.145 และเพิ่มเป็น 1.147 ในเดือนธันวาคม 2554 ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นน้อยมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสินค้าไม่เป็นที่ต้องการของตลาด แต่โดยที่สินค้าขายได้เร็ว จึงไม่ค่อยมีเหลือขายมาเปรียบเทียบกับอีกครึ่งปีหนึ่งนั่นเอง
          โดยที่ในพื้นที่มีโรงงานมากมาย แต่ก็ไม่มีปัญหามลพิษแต่อย่างใด เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษมากเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในการอยู่อาศัย
          โดยสรุปแล้วทำเลนี้มีศักยภาพสูงพอสมควร และอยู่ในแนวเจริญเติบโต (Growth Corridor) ที่เป็นเส้นทางสำคัญไปสู่ภูมิภาคทางภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเส้นทางถนนพหลโยธิน และวงแหวนรอบนอก จึงมีศักยภาพดี

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved