อ่าน 952 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 34/2554: 20 เมษายน 2554
มีนาคม 2554 เปิดอสังหาริมทรัพย์ใหม่ 29,470 ล้านบาท เน้นอาคารชุดถูก

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ในเดือนมีนาคม อสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีการเปิดตัวค่อนข้างคึกคักต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยว่า ในเดือนนี้มีโครงการเปิดใหม่รวมทั้งหมด 41 โครงการ ซึ่งมีจำนวนโครงการ จำนวนหน่วยขายของอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดใหม่ในเดือนนี้มีจำนวนรวม 11,263 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 29,470 ล้านบาท
          จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 11,263 หน่วย ประเภทที่มีการพัฒนามากที่สุดคืออาคารชุดมีจำนวน 5,536 หน่วย (49%) รองลงมาคือ บ้านเดี่ยว 2,879 หน่วย (26%) ส่วนอันดับ 3 คือทาวน์เฮ้าส์ 2,364 หน่วย (21%) ดังนั้นจึงถือว่าเดือนนี้อาคารชุดกลับมาใหม่อีกแล้ว มีความร้อนแรงแซงหน้าบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์เป็นเดือนที่ 2 ในรอบปี 2554 โดยเป็นอาคารชุดราคาถูก ซึ่งอาคารชุดที่เปิดขายประมาณ 49% มีระดับราคา 0.5-1.0 ล้านบาท และ ประมาณ 25% มีระดับราคา 1-2 ล้านบาท ซึ่งที่ตั้งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณส่วนต่อขยายของแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางซื่อ-บางใหญ่) และสายสีชมพู (แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา) เป็นสำคัญ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ นั้นยังมีการพัฒนาในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย แสดงว่าเป็นโครงการขายฝันเรื่องรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ
          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ยังได้พบว่า ในเรื่องอัตราการขายได้ จะพบว่าในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ยที่ 17% ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมาที่มีอัตราการขายได้ที่ 23% ต่อเดือน เนื่องจากเดือนนี้มีการเปิดขายอุปทานระดับราคาปานกลางถึงราคาแพงเพิ่มขึ้น จึงทำให้อัตราการจองซื้อต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมา โดยประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ขายดีอันดับ 1 คือ อาคารชุดระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท มีจำนวน 246 หน่วย ขายได้แล้ว 144 หน่วย (55%)
          เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าส่วนใหญ่ถึง 70% เป็นสินค้าของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 9 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และมีบริษัทที่อยู่ในเครือบริษัทมหาชนอีก 4 บริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง หากเปรียบเทียบการพัฒนาระหว่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
          ในด้านทำเลที่ตั้ง ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้จัดทำแผนที่จากเครื่องจีพีเอส และพบว่า ในเดือนมีนาคมนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่ และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นใน 3 โครงการ เขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) จำนวน 29 โครงการ เช่น ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนรามอินทรา ถนนนวมินทร์ ถนนลาดพร้าว ถนนศรีนครินทร์ ถนนบางนา-ตราด ถนนเทพารักษ์ ถนนพระราม 2 ถนนเอกชัย และถนนกาญจนาภิเษก เป็นต้น ส่วนที่เหลืออีก 9 โครงการจะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่รอบนอกซึ่งเป็นซึ่งมีระบบการคมนาคมเข้าสู่เขตเมืองชั้นกลางได้สะดวก ใกล้แหล่งชุมชน เช่น สมุทรสาคร ใกล้แหล่งงาน เช่น นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ-วังน้อย เป็นต้น
          อนึ่งสำหรับท่านที่สนใจข้อมูลพร้อมรายละเอียดของโครงการเปิดขายและบทวิเคราะห์สำคัญ สามารถสมัครเป็นสมาชิกโครงการวิจัยต่อเนื่อง Real Estate Index ของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกที่สำรวจข้อมูลมาแต่ปี 2537 และดำรงความเป็นกลางโดยเคร่งครัดเพราะไม่เป็นนายหน้า ไม่พัฒนาที่ดินเอง หรือไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกรรมการศูนย์ สมาชิกจึงได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและเท่าเทียมกัน (First-hand Information)

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved