อ่าน 1,299 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 37/2554: 26 เมษายน 2554
17 โครงการได้รับโล่โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2554

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้แถลงให้ทราบถึงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2554 โดยจากการสำรวจโครงการ 1,300 โครงการในทุกรอบครึ่งปี ได้พบเห็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจและน่ายกย่องหลายโครงการ และเพื่อเป็นการยกย่องโครงการที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคมอย่างเด่นชัด จึงจัดการประกาศเกียรติคุณนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีเพื่อผู้บริโภคและสังคมโดยรวม ส่งเสริมให้สังคมมีข้อมูลโครงการที่น่าเชื่อถือเพื่อการบริโภค ช่วยพัฒนาวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้น และเป็นการให้กำลังใจแก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ
          ในการคัดเลือก ได้คัดเลือกเบื้องต้นจากผลการสำรวจภาคสนามโครงการที่ยังขายอยู่ทั้งหมด และประมวลถึงโครงการที่ “คุ้มค่ากับการซื้อ” โดยพิจารณาจาก ราคาที่เหมาะสม (ราคาต่อตารางเมตร) ทำเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ และของแถม โดยแยกเป็นกลุ่ม บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และห้องชุด ซึ่งแต่ละแบบแยกเป็นระดับราคาต่ำ (ไม่เกิน 1 ล้านบาท) ระดับราคาปานกลาง 2-4 ล้านบาท) และระดับราคาสูง (ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป)
          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์สได้เชิญกรรมการชุดหนึ่งประกอบด้วย ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ศ.พรเทพ ศรีนฤหล้า นายประสงค์ ธาราไชย นายอัสนี ทรัพยวณิช นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายแคล้ว ทองสม และดร.โสภณ พรโชคชัยในฐานะกรรมการและเลขานุการ
          คณะกรรมการได้ออกสำรวจถึงที่ตั้งโครงการที่คัดเลือกไว้เบื้องต้นประมาณ 40-50 โครงการ โดยไม่ได้นัดหมาย และมีการให้คะแนน 1 ถึง 10 สำหรับการถ่วงน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบ และในแต่ละกลุ่มของโครงการ ให้ผู้ได้รับรางวัลมีทั้งส่วนที่เป็นบริษัทมหาชน และส่วนที่เป็นบริษัทเอกชน
          และจากการคัดเลือกได้รายชื่อโครงการจำนวน 17 โครงการ ดังนี้:
          ประเภทบ้านเดี่ยวราคาสูง โครงการที่ได้รับรางวัลมี 3 โครงการคือ เดอะ พารัซโช่ (The Palazzo) ของ บมจ. เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คือ คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน โครงการนนทรี รีเจ้นท์ ราชพฤกษ์ ของ บจก. สุนทรีมั่นคง(2000) กรรมการผู้จัดการ คือ คุณอุไร วรวิทย์จรุงวัฒน์ และโครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี ของ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ประธาน คือ คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
          ประเภทบ้านเดี่ยวราคาปานกลาง มีโครงการที่ได้รับรางวัล 3 โครงการ คือ มัลดีฟส์ บีช ศรีนครินทร์-วงแหวน ของ บจก .อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน กรรมการผู้จัดการ คือ คุณชานนท์ เรืองกฤตยา โครงการอินนิซิโอ (Inizio รังสิต-คลอง 3) ของ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ คือ คุณอนันต์ อัศวโภคิน และโครงการพฤกษาวิลเลจ 24 (Scenery รังสิตคลอง 2) ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ประธานและกรรมการผู้จัดการ คือ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
          ประเภททาวน์เฮ้าส์ราคาสูง โครงการที่ได้รับรางวัลมี 2 โครงการ คือ บ้านกลางเมือง พระราม 3-สุขสวัสดิ์ ของ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คือ คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน  และโครงการเบลเลอวิลล์ ของ บมจ. โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการผู้จัดการ คือ คุณกนก เดชาวาศน์
          ประเภททาวน์เฮาส์ราคาปานกลาง มี 2 โครงการ คือ บ้านจิราวดี บางกรวย -พระราม 5 ของ บจก. นนท์นที กรรมการผู้จัดการ คือ คุณปรีชา กุลไพศาลธรรม และโครงการเดอะ เฟิร์ส โฮม (รังสิต-ลำลูกกา คลอง 2) ของ บจก. กานดา เดคคอร์ กรรมการผู้จัดการ คือ คุณอิสระ บุญยัง
          ประเภททาวน์เฮาส์ราคาถูก มี 3 โครงการที่ได้รับรางวัล คือ กิตตินคร เทพารักษ์ ของ บจก. กิตตินคร เฮ้าส์ซิ่ง กรรมการผู้จัดการ คือ ศักดิ์ชัย โกวิชสกุล และคุณนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย โครงการบ้านราชพฤกษ์ ประตูน้ำพระอินทร์ ของ บจก. สมาร์ทแลนด์ แอสเสท กรรมการผู้จัดการ คือ คุณไพบูลย์ วัฒนาเลขาวงศ์ และโครงการบ้านกนกพร ของ บจก. ไทยสมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ กรรมการผู้จัดการ คือ คุณกนกพร แซ่อึ้ง
          ประเภทอาคารชุดราคาสูง โครงการที่ได้รับรางวัลคือ ริทึ่ม สาทร (Rhythm sathorn) ของ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คือ คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน
          ประเภทอาคารชุดราคาปานกลาง โครงการที่ได้รับรางวัลมี 2 โครงการ คือ ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม ของ บมจ. ศุภาลัย กรรมการผู้จัดการ คือ คุณอธิป พีชานนท และโครงการลุมพินีเพลส พระราม 9 ของ บมจ. แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ กรรมการผู้จัดการ คือ คุณโอภาส ศรีพยัคฆ์
          ประเภทอาคารชุดราคาถูก โครงการที่ได้รับรางวัลคือ เอส.ซี. เรสซิเด้นซ์ ของ บจก. เอส.ซี.พัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ คือ คุณอนุเทพ ศรีชวาลา คุณประเสริฐ ศรีชวาลา และคุณสุรัชนี ศรีชวาลา
          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สลักนามในโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น และมอบแก่โครงการที่ได้รับรางวัลในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 15:30 น. ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ และในการนี้ยังได้จัดแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อนาคตตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยมองจากพัฒนาการตั้งแต่ พ.ศ.2534” ซึ่งนำเสนอการวิเคราะห์สถานการณ์ไตรมาส 1/2554 นำเสนอแก่ส่วนราชการ ภาคสถาบันการเงินและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved