อ่าน 1,099 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 42/2554: 7 พฤษภาคม 2554
แนวทางการส่งเสริมการขายของโครงการที่อยู่อาศัย

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ส่วนลดเป็นรายการส่งเสริมการขายที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ รองลงมาคือ การแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ถ้าไม่มีรายการส่งเสริมการขายผู้ซื้ออาจรู้สึกไม่คุ้ม
          การที่จะทำให้โครงการที่อยู่อาศัยขายดีนั้นจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการขายที่ดีศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้สำรวจโครงการที่ยังขายอยู่ในตลาดและพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย จึงนำเสนอเพื่อประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการและผู้สนใจซื้อบ้านได้ทราบประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือซื้อที่อยู่อาศัย
          ส่วนลดเป็นรายการส่งเสริมการขายที่มีการดำเนินการมากที่สุด โดยพบใน 546 โครงการ หรือคิดเป็น 21% ของโครงการที่สำรวจ (จำนวนโครงการอาจมากกว่าปกติ เนื่องจากมีการนับซ้ำ) หลายโครงการอาจมีรายการส่งเสริมการขายมากกว่า 1 รายการ ซึ่งส่วนลดนี้ได้แก่ ส่วนลดเงินสด เงินทำสัญญา หรือเงินดาวน์ ซึ่งทำให้ผู้ซื้อเกิดความรู้สึกคุ้มค่าน่าซื้อ เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจซื้อบ้าน ทั้งนี้ยังมีการส่งเสริมการขายโดยการจ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนองให้กับลูกค้า อีก 139 โครงการ หรือ 5% ของทั้งหมด ซึ่งถือเป็นส่วนลดอีกอย่างหนึ่ง
          อันดับที่สองของรายการส่งเสริมการขายก็คือ การแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งพบใน 412 โครงการ หรือ 16% ของทั้งหมด รายการเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แถมได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น โทรทัศน์ และตู้เย็น เป็นต้น
          รายการส่งเสริมการขายสำคัญในลำดับต่อมาได้แก่ การแถมถังน้ำสำรอง และ/หรือปั๊มน้ำ โดยพบใน 259 โครงการ หรือ 10% ของทั้งหมด รายการต่อมาได้แก่ การปูหญ้า จัดสวน ซึ่งพบใน 213 โครงการ หรือ 8% ของทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการต่อเติมครัว หรือแถมชุดครัว จำนวน 137 โครงการ หรือ 5% ของทั้งหมด รายการนี้ประกอบด้วยการแถมชุดครัวทั้งชุด หรือ แถมเคาน์เตอร์ครัวหินแกรนิต
          ส่วนรายการของแถมที่สำคัญในอดีต เช่น แถมมุ้งลวด เหล็กดัด ผ้าม่าน เป็นรายการอันดับถัดไป ซึ่งปัจจุบันอาจไม่ได้รับความนิยมมากนัก โดยเฉพาะกรณีเหล็กดัด เพราะมีการสร้างอาคารพาณิชย์น้อยลง และระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านจัดสรรดีขึ้น
          รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้แก่ ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา และไฟฟ้า ให้ฟรี การลดหรืองดเว้นค่าบริการสาธารณะ การเดินท่อกำจัดปลวก การปูกระเบื้องโรงรถ หรือแถมกันสาดโรงรถ การให้บัตรกำนัลซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ การให้อยู่ฟรี 1 ปี ผ่อนให้ 1 ปี หรือดอกเบี้ย 0%
          นอกจากนี้ ยังมีรายการของแถมที่น่าสนใจอีกได้แก่ ฉากกั้นอาบน้ำ/กระจกนิรภัย สมาชิก Sport Club โทรศัพท์มือถือ/I Phone/I-Pad อัพเกรดวัสดุ เลขหมายโทรศัพท์ รถยนต์นิชสัน มาร์ช/มาสด้า 2 จักรยานยนต์ ทองคำ Internet/ Cable TV แพคเกจทัวร์ต่างประเทศ/ในประเทศ บัตรโดยสาร บีทีเอส/ Airport Link จักรยาน/จักรยานไฟฟ้า ประกันชีวิตในโครงการ/ประกันอัคคีภัยในบ้าน
          โดยสรุปแล้วโครงการต่าง ๆ ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นระยะ ๆ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะทำให้โครงการสามารถปิดการขายและประสบความสำเร็จโดยเร็ว

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved