อ่าน 1,388 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 48/2554: 26 พฤษภาคม 2554
อสังหาริมทรัพย์เดือนเมษายน 2554

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          การเปิดตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทยยังร้อนแรงในเดือนเมษายน 2554 โดยอาคารชุดครองแชมป์ถึง 49%
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส กล่าวว่า ในเดือนเมษายน อสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีการเปิดตัวคึกคักต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ในเดือนนี้มีโครงการเปิดใหม่รวมทั้งหมด 40 โครงการ จำนวนหน่วยขายของอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดใหม่ในเดือนนี้มีจำนวนรวม 10,829 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 32,097 ล้านบาท
          โดยประเภทที่มีการพัฒนามากที่สุดคืออาคารชุดมีจำนวน 5,270 หน่วย (49%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 3,638 หน่วย (34%) ส่วนอันดับ 3 คือบ้านเดี่ยว 1,476 หน่วย (14%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ซึ่งเมื่อเทียบจำนวนหน่วยขายกับเดือนที่ผ่านมา จะพบว่าทาวน์เฮ้าส์มีหน่วยขายเพิ่มมากขึ้นจำนวน 1,274 หน่วย (54%) ส่วนอาคารชุดลดลงเล็กน้อย จำนวน 266 หน่วย (5%) และบ้านเดี่ยวลดลงประมาณ 1,403 หน่วย (49%) ซึ่งแสดงว่าทาวน์เฮ้าส์มีแนวโน้มการเปิดตัวสูงขึ้น
          ลักษณะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้อาคารชุดยังมีความร้อนแรงต่อเนื่อง และแซงหน้าบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์เป็นเดือนที่ 3 ในรอบปี 2554 ซึ่งอาคารชุดที่เปิดขายประมาณ 41% มีระดับราคา 0.5-1.0 ล้านบาท และประมาณ 16% มีระดับราคา 1-2 ล้านบาท ซึ่งที่ตั้งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณส่วนต่อขยายของแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา) แนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่) และแนวรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ เป็นต้น ส่วนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ นั้นยังมีการพัฒนาในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนเมษายน 2554 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 32,397 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 2,627 ล้านบาท (เดือนมีนาคม 2554 มีมูลค่า 29,470 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 9% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะมีลักษณะแตกต่างจากเดือนที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วนการพัฒนาที่ระดับราคาค่อนข้างถูกถึงปานกลางจำนวนประมาณ 53% และอีก 47% เป็นการพัฒนาในระดับราคาปานกลางค่อนข้างสูงจนถึงที่อยู่อาศัยราคาแพง ซึ่งจะพบว่าในเดือนนี้มีที่อยู่อาศัยระดับราคา 0.501-1.000 ล้านบาทเปิดขายจำนวน 2,362 หน่วย (22%) ที่ระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท มีจำนวน 3,394 หน่วย (31%) หากพิจารณาหน่วยขายเฉพาะ 2 กลุ่มนี้ก็มีจำนวนหน่วยขายประมาณ 53% ของจำนวนที่เปิดขายทั้งหมด ส่วนที่เหลือประมาณ 47% จึงเป็นหน่วยขายที่ราคาเกิน 3 ล้านบาทขึ้นไป
          ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 14 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสริ จำกัด (มหาชน) เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)  พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท  จำกัด (มหาชน) และมีบริษัทที่อยู่ในเครือบริษัทมหาชนอีก 3 บริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง
          อย่างไรก็ตามในเดือนเมษายนนี้ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้พบโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกถึง 241 โครงการ จะสังเกตได้ว่ามีโครงการหลายแห่งที่ได้ประกาศตัวหรือเปิดตัวทางหน้าหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตามในการเปิดขายจริง ยังไม่มี

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved