อ่าน 1,199 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 50/2554: 30 พฤษภาคม 2554
อสังหาริมทรัพย์อเมริกายังตกต่ำหนักในไตรมาสที่ 1/2554

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          อสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา ยังโงหัวไม่ขึ้น ราคาบ้านยังดิ่งเหว ไตรมาสแรกลดลงไป 2.5% เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม ลดลงไป 0.3% ไทยพึงระวัง
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส กล่าวว่า จากผลการสำรวจขององค์กรการเงินเคหการแห่งสหรัฐอเมริกา พบว่า ราคาบ้านยังตกต่ำต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกา โดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นเดือนล่าสุดที่สำรวจ พบว่า ราคาบ้านตกต่ำลงไป 0.3% และที่ตกหนักที่สุดเห็นจะเป็นมลรัฐแอตแลนติกใต้ ซึ่งประกอบด้วย มลรัฐฟลอริดา และมลรัฐโดยรอบ ตกต่ำลงไปถึงอีก 2% และนับจากปลายปี 2553 จนถึงล่าสุดตกต่ำไม่หยุดเลย
          ราคาบ้านรายเดือนตกต่ำมาโดยตลอด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 จนถึงเดือนล่าสุดเป็นเวลา 5 เดือนติดต่อกันแล้ว อย่างไรก็ตามในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2553 ราคาไม่เปลี่ยนแปลงมีค่าเท่ากับ 0 ดังนั้นหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ราคาบ้านตกต่ำลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 จนถึงเดือนมีนาคม 2554 รวมระยะเวลาเกือบ 1 ปี ทั้งที่ก่อนหน้านี้ราคาเคยหยุดนิ่งหรือขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่ทรุดตัวลงไประยะหนึ่ง
          หากพิจารณาในรายไตรมาสจะพบว่า ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ราคาบ้านลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2553 ถึง 2.5% แต่ถ้าเทียบกับไตรมาสที่ 1/2553 จะพบว่าตกต่ำลงไป ประมาณ 5.5% อย่างไรก็ตามหากเทียบรายเดือนตลอดทั้งปี ราคา ณ เดือนมีนาคม 2554 ตกต่ำลงไปถึง 10% แล้ว นับจากเดือนมีนาคม 2553 ซึ่งนับว่าเป็นการตกต่ำที่ค่อนข้างรุนแรงมาก
          อาจกล่าวได้ว่าในรอบ 4 ไตรมาสที่ผ่านมามีเฉพาะมลรัฐอลาสก้า นอร์ธดาโกต้า และเวสต์เวอร์จิเนียที่ราคาบ้านเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นอกนั้นตกต่ำโดยตลอดโดยเฉพาะมลรัฐจอร์เจีย อะริสโซนา โอรีกอนและไอดาโฮ ที่ตกต่ำเกินกว่า 10% นครสำคัญเช่น นครแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย นครฟีนิกซ์ มลรัฐอะริสโซนา นครแทมปา มลรัฐฟลอริดา ราคาบ้านตกต่ำเกินกว่า 12% ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา นครใหญ่ที่ราคากลับเพิ่มขึ้นมีเพียงนครพิสต์เบอร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนียที่เพิ่มขึ้นเพียง 0.16% ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา หรือเรียกว่าแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลย
          ปัญหาราคาบ้านตกต่ำที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานี้เริ่มแสดงอาการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 และตกต่ำต่อเนื่องมาโดยตลอด จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2551 เป็นเวลารวมกันประมาณ 19 เดือน หลังจากนั้นก็เริ่มทรงตัวค่อนไปทางตกต่ำเล็กน้อยจนถึงเดือนพฤษภาคม 2553 เป็นเวลาอีก 18 เดือน และหลังจากนั้นมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ล่าสุด หรือ 10 เดือนล่าสุด ราคาบ้านกลับตกต่ำลงมาอีก นี่แสดงว่าภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังไม่ดี กลไกการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยยังไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ทั้งนี้เป็นเพราะการอำนวยสินเชื่อที่สูงเกินจริง เช่น อำนวยสินเชื่อถึง 100%, 110% และ 120% ตามลำดับด้วยความเชื่อว่าราคาบ้านจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จนกระทั่งตลาดพังทลายลง
          ในประเทศไทยปัจจุบันก็มีความพยายามในการอำนวยสินเชื่อถึง 100% ของราคาบ้านและในกรณีเงินกู้สวัสดิการอาจอำนวยสินเชื่อได้สูงกว่านี้ และโดยที่ในปี 2553 มีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่โดยผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินถึง 116,000 หน่วย ทั้งที่ปีก่อนหน้าเปิดตัวเพียงครึ่งเดียว และปี 2554 และ 2555 อาจมีการเปิดตัวอีกนับแสนหน่วยเช่นกัน กรณีเช่นนี้ ชี้ให้เห็นว่า อาจเกิดภาวะฟองสบู่ใน 1-2 ปีข้างหน้านี้ และหากสถาบันการเงินต่าง ๆ ไม่ได้ระวังตัวให้ดี และขาดวินัยทางการเงิน ก็อาจเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้เช่นที่กำลังเป็นปัญหาในสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ และเป็นวัฏจักรที่เคยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อปี 2540 ที่ผ่านมาเช่นกัน


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved