อ่าน 2,045 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 64/2554: 27 กรกฎาคม 2554
การดูดซับอุปทานที่อยู่อาศัย 135,598 หน่วย

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ในขณะนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554 มีหน่วยขายที่อยู่อาศัยทั้ง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด และอื่น ๆ รวมกัน 135,598 หน่วย ซึ่งจะต้องใช้เวลาดูดซับอีก 16 เดือน จึงจะขายหมด หากไม่มีการเปิดตัวโครงการขึ้นมาใหม่
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส กล่าวว่า อัตราการดูดซับอุปทานเป็นระยะเวลาประมาณ 16 เดือนนี้ ถือว่าไม่มากนัก ตลาดยังอยู่ในภาวะที่ดี จำนวน 135,598 หน่วย หากเทียบกับจำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีอยู่ประมาณ 4.5 ล้านหน่วย ก็ถือเป็นอัตราส่วนประมาณ 3% เท่านั้น ยังน้อยกว่าช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540-2541 ซึ่งมีอัตราส่วนพุ่งสูงถึง 5% ดังนั้นจากการเปรียบเทียบนี้ ยังถือว่าตลาดอยู่ในภาวะปกติ เพียงแต่หากมีอุปทานเกิดขึ้นใหม่อีกเป็นจำนวนมาก อาจเกิดภาวะล้นตลาดได้
          สำหรับในรายละเอียดห้องชุดทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554 ยังรอขายอยู่ 43,496 หน่วย ซึ่งคาดว่าจะขายได้หมดในระยะเวลา 10 เดือน หรือภายในเดือนเมษายน 2555 หากไม่มีอุปทานใหม่เกิดขึ้น สำหรับกรณีทาวน์เฮ้าส์ยังเหลืออยู่ 40,248 หน่วย ซึ่งต้องการเวลาดูดซับหรือขายอีกประมาณ 20 เดือน ส่วนในกรณีบ้านเดี่ยวในขณะนี้ยังมีหน่วยรอขายอยู่ 40,707 หน่วย ซึ่งจากอัตราการขายปัจจุบันต้องใช้เวลาอีกประมาณ 29 เดือน โดยสรุปแล้วห้องชุดยังอยู่ในภาวะตลาดที่ดีที่สุด ส่วนบ้านเดี่ยวก็มีภาวะที่กระเตื้องขึ้น เพราะจากผลการสำรวจของ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เมื่อธันวาคม 2553 พบว่าบ้านเดี่ยวต้องใช้ระยะเวลาการขายถึง 36 เดือน
          ยิ่งกว่านั้นเมื่อพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติม พบว่า ห้องชุดระดับราคาราคา 5-10 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้เหลืออยู่ 1,086 หน่วย น่าจะขายหมดภายในเวลา 5 เดือน ทั้งนี้คงเป็นเพราะเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยคุณภาพใจกลางเมือง จึงมีศักยภาพในการขายสูง สำหรับกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาราคา 3-5 ล้านบาท ซึ่งมี 3,283 หน่วยเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการขายสูงเช่นกัน เพราะคาดว่าจะสามารถขายได้หมดภายในเวลา 17 เดือน  ในกรณีของบ้านเดี่ยวระดับราคา 5-10 ล้านบาทซึ่งมีอยู่ 8,482 หน่วยถือเป็นกลุ่มบ้านเดี่ยวที่มีศักยภาพการขายสูงสุด เพราะคาดว่าจะสามารถขายได้หมดภายในระยะเวลา 25 เดือน ดังนั้นที่อยู่อาศัยกลุ่มสำคัญอย่างนี้จึงเป็นกลุ่มที่พึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
          อนึ่ง จากผลการวิจัยของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส พบว่า ที่อยู่อาศัย 135,598 หน่วย ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่ขายไม่ออกหรือประสบปัญหาในการขายใด ๆ เพียงแต่ ณ วันที่สำรวจยังรอผู้ซื้ออยู่ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเป็นหน่วยขายในโครงการที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ยังไม่พบผู้ซื้อ ที่อยู่อาศัยเหล่านี้ส่วนมากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ที่แล้วเสร็จ 100% มีเพียงประมาณ 15%

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th) นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ ของสภาหอการค้าไทย และเป็นผู้แทนภาคี UN Global Compact ขององค์การสหประชาชาติ http://www.facebook.com/pornchokchai

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved