อ่าน 1,054 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 71/2554: 17 สิงหาคม 2554
สถานการณ์ล่าสุดตลาดอสังหาริมทรัพย์กรกฎาคม 2554

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ในเดือนกรกฎาคม ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการเปิดตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลจากการสำรวจภาคสนามอย่างต่อเนื่องของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย และเก็บข้อมูลต่อเนื่องที่สุดมากตั้งแต่ปี 2537
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส กล่าวว่าโดยในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 19 โครงการ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 6 โครงการ โดยลักษณะการพัฒนาในเดือนนี้เป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด มีจำนวนหน่วยขายรวม 2,662 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 9,253 ล้านบาท
          จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 2,662 หน่วย ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 3,417 หน่วย (เดือนมิถุนายน 2554 มีจำนวน 6,079 หน่วย) หรือลดลงประมาณ -56% โดยประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้จะแตกต่างจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากทาวน์เฮ้าส์มีจำนวนหน่วยขายเปิดมากสุดจำนวน 1,120 หน่วย (43%) แซงหน้าอาคารชุด รองลงมาคือ บ้านเดี่ยว 917 หน่วย (34%) ส่วนอันดับ 3 คืออาคารชุด 226 หน่วย (8%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ซึ่งเมื่อเทียบจำนวนหน่วยขายกับเดือนที่ผ่านมา จะพบว่าทาวน์เฮ้าส์มีจำนวนเพิ่มขึ้น 591 หน่วย (112%) แต่อาคารชุดกลับลดลง 3,421 หน่วย (-94%) และบ้านเดี่ยวลดลง 693 หน่วย (-43%) แสดงถึงแนวโน้มการชะลอตัวของอาคารชุดที่มีสัดส่วนของหน่วยขายที่เปิดใหม่ลดลงค่อนข้างมากในเดือนนี้
          เมื่อพิจารณาถึงมูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2554  ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์สนี้ พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,253 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 24,117 ล้านบาท (เดือนมิถุนายน 2554 มีมูลค่า 33,370 ล้านบาท) หรือลดลงประมาณ 72% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะมีลักษณะแตกต่างจากเดือนที่ผ่านมา โดยจะเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับปานกลางเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว
          เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 6 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง หากเปรียบเทียบการพัฒนาระหว่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในเครือ และบริษัททั่วไป
          อย่างไรก็ตามในเดือนกรกฎาคมนี้ทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้พบโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่รอเปิดขายใหม่ในอนาคตอีก 240 โครงการตามตารางที่ 3 โดยได้แสดงชื่อโครงการ และที่ตั้งโดยสังเขปไว้ ซึ่งความคืบหน้าจะได้นำเสนอต่อไป จะสังเกตได้ว่ามีโครงการหลายแห่งที่ได้ประกาศตัวหรือเปิดตัวทางหน้าหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตามในการเปิดขายจริง (ที่มีโบรชัวร์และสำนักงานขายที่พร้อมต้อนรับผู้สนใจซื้อไปเยี่ยมชม) ยังไม่มี จึงถือเป็นโครงการที่ยังไม่เปิดตัวและเมื่อเปิดตัวจริงแล้ว จะได้ดำเนินการสำรวจต่อไป

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th) นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ ของสภาหอการค้าไทย http://www.facebook.com/pornchokchai

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved