อ่าน 1,480 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 73/2554: 23 สิงหาคม 2554
นโยบายบ้านหลังแรกของรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          วิจารณ์นโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐบาลว่ายังไม่มีความจำเป็นและไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ควรใช้มาตรนี้ในยามวิกฤตเท่านั้น และหากใช้ควรจำกัดราคาบ้านหลังแรกที่จะซื้อเป็นเงิน 1-1.5 ล้านบาท และกำหนดรายได้ของผู้จะซื้อไม่เกิน 15,000-25,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และควรรวมหรือเน้นเฉพาะบ้านมือสองเป็นสำคัญ
          ความเห็นต่อนโยบายบ้านหลังแรกของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ระบุว่ายกเว้นดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อบ้านหลังแรกในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทในระยะเวลา 5 ปีแรก นโยบายดังกล่าวนี้สมควรได้รับการทบทวน กล่าวคือ
          1.สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในขณะนี้อยู่ในช่วง “ขาขึ้น” หรือ “ซื้อง่ายขายคล่อง” จึงไม่มีความจำเป็นต้องสนับสนุนการซื้อบ้านหลังแรกในขณะนี้ ผลการประกอบการของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบริษัทมหาชนซึ่งมีส่วนแบ่งในตลาดที่อยู่อาศัยราว 2 ใน 3 ก็ยังมีกำไรด้วยดีตามปกติ
          2.การสนับสนุนในขณะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเฉพาะผู้ที่จะซื้อบ้านในห้วงเวลานี้เท่านั้น จึงไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ก็จะกลายเป็นเพียง “ผู้โชคดี” ที่ได้รับรางวัลจากรัฐบาล ในห้วงเวลาที่พวกเขายังไม่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ
          3. สำหรับราคาบ้านที่กำหนดไว้ไม่เกิน 3 ล้านบาทนั้น ถือเป็นเพดานที่สูงเกินไป ผู้ที่สามารถซื้อบ้านในราคา 3 ล้านบาทนั้น ควรมีรายได้ครัวเรือนละ 60,000 บาทต่อเดือน ซึ่งไม่ใช่ผู้มีรายได้น้อยที่พึงสนับสนุนการซื้อบ้านหลังแรก ดังนั้นหากจะช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านหลังแรกโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่พึงได้รับการช่วยเหลือ ควรกำหนดราคาไว้ไม่เกิน 1-1.5 ล้านบาท
          4. ควรมีการกำหนดรายได้ของผู้ซื้อบ้านหลังแรกด้วย ไม่เช่นนั้นลูกคหบดี หรือผู้มีรายได้สูงก็เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือด้วย ซึ่งกลายเป็นว่ามาตรการนี้ไม่ได้มุ่งช่วยผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ด้อยโอกาส ดังนั้นจึงควรกำหนดรายได้ต่อครัวเรือนของผู้ซื้อบ้านหลังแรกไว้ไม่เกิน 15,000-25,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
          5. ในอนาคตหากถึงเวลาที่รัฐบาลจะใช้มาตรการนี้ รัฐบาลควรกำหนดความหมายของบ้านหลังแรกไว้ชัดเจน ว่าหมายเฉพาะถึงบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย ไม่เช่นนั้นหากมีผู้ซื้ออาคารชุดตากอากาศในเมืองท่องเที่ยว เช่น พัทยา ก็อาจถูกรวมอยู่ในกลุ่มผู้ได้รับการช่วยเหลือด้วย ซึ่งถือว่าไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
          6. ยิ่งกว่านั้นมาตรการนี้ควรรวมหรืออาจเน้นเฉพาะบ้านมือสองที่ยังมีขายกันอยู่มากมายในท้องตลาด เพื่อการผ่องถ่ายขายทรัพย์สิน เพื่อแก้ไขปัญหาการสูญเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ รัฐบาลนี้ไม่ควรดำเนินการเช่นรัฐบาลเดิม ที่เน้นการช่วยเหลือการซื้อบ้านมือหนึ่งจากผู้ประกอบการเป็นสำคัญ
          ในภาวะปัจจุบันรัฐบาลมีภารกิจที่ต้องแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศในด้านอื่นอีกมาก จึงควรจะทุ่มเทเวลาและทรัพยากรไปในทางอื่นมากกว่า หากมีวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต รัฐบาลค่อยใช้นโยบายที่แถลงนี้เพื่อสร้างอุปทานกู้วิกฤตก็จะเหมาะสมกว่าที่จะใช้ในขณะนี้

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th) นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ ของสภาหอการค้าไทย http://www.facebook.com/pornchokchai

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved