อ่าน 1,989 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 81/2554: 19 กันยายน 2554
สาเหตุที่อสังหาริมทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์เติบโตสวนกระแส

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ถ้าเศรษฐกิจดี อสังหาริมทรัพย์ก็ดีตาม เศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในภาวะที่เติบโตดี จึงทำให้อสังหาริมทรัพย์เติบโตสวนกระแส โดยเฉพาะกรณีการที่คนสวิสยังมีสัดส่วนการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในอัตราต่ำ และการที่มีคนต่างชาติย้ายเข้าไปอยู่อาศัยกันมาก จึงทำให้สวิสเป็นประเทศที่มีการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์สวนกระแส
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ในฐานะประธาน มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้พาคณะผู้สนใจด้านอสังหาริมทรัพย์ไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงปารีส เมืองกอลมา ประเทศฝรั่งเศส และนครซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2554 AREA แถลงฉบับนี้จึงนำเสนอเรื่องสำคัญเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับประเทศไทย
          ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีขนาดเพียง 8% ของประเทศไทย และมีประชากรเพียง 7.64 ล้านคนหรือ 11% ของประเทศไทย คนส่วนใหญ่พูดภาษาเยอรมันและมีรายได้ต่อหัวสูงกว่าไทยประมาณ 5 เท่าตัว อาจกล่าวได้ว่าไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าสวิตเซอร์แลนด์ในขณะนี้ คือ 7.8% ต่อ 2.6% และมีอัตราการว่างงานที่น้อยกว่า 1.1% ต่อ 3.9%  คนสวิสมีอายุขัยเฉลี่ยถึง 81 ปีในขณะที่ไทยก็ไม่น้อย คือมีอายุ 74 ปี อย่างไรก็ตามประเทศนี้ก็มีประชากรยากจนเหมือนกัน แต่มีเพียง 6.9% ในขณะที่ไทยมีประมาณ 9.6%

          โดยที่อัตราดอกเบี้ยในประเทศอยู่ในอัตราค่อนข้างต่ำ (โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ รัฐบาลสวิส เคยลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเหลือ 0% เพื่อกระตุ้นการลงทุน) จึงทำให้มีการลงทุนซื้อบ้านมากขึ้น หลายครัวเรือนลดการซื้อรถหรือลดการเดินทางท่องเที่ยวแต่เก็บเงินไว้ซื้อที่อยู่อาศัย ด้วยหวังว่า ที่อยู่อาศัยจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น โดยในนครเจนีวา โลซานและซูริค มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาประมาณ 5.4%, 2.5% และ 2.5% ตามลำดับ โดยสรุปแล้ว ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ราคาบ้านในสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มขึ้น 56% ในกรณีของห้องชุด และ 37% ในกรณีของบ้านเดี่ยวหรือบ้านแนวราบอื่น ๆ
          ในปี 2533 มีการก่อสร้างห้องชุดทั้งหมด 40,167 หน่วย มากกว่าปีก่อนหน้า 3.9% แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 42,000 หน่วยในระหว่างปี 2549-2551 นอกจากนี้ยังมีห้องชุดอีก 269,202 หน่วยรอการก่อสร้าง อย่างไรก็ตรมยังมีการขออนุญาตก่อสร้างห้องชุดใหม่ อีก 49,517 units แต่ก็ถือว่าลดลงกว่าปีก่อน
          เบื้องหลังการเติบโตของตลาดที่อยู่อาศัยในสวิตเซอร์แลนด์ก็คืออัตราส่วนของครัวเรือนที่มีบ้านเป็นของตนเองยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน คือมีเพียงประมาณ 40% ของครัวเรือนที่มีบ้าน จากเมื่อ 20 ปีก่อนมีเพียง 30% เท่านั้น ดังนั้นในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศนี้ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีวินัยทางการเงินที่ดีกว่า จึงทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยยังเติบโตต่อเนื่อง
          ยิ่งกว่านั้น การที่ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ และเป็นเสมือ ‘สวรรค์ที่ปลอดภัย’ สำหรับผู้มีรายได้สูงจากทั่วโลก จึงทำให้มีผู้ย้ายเข้าอยู่อาศัยในประเทศนี้มากขึ้น โดยในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา มีย้ายเข้ารวมกันถึง 330,000 คน อย่างไรก็ตามโดยที่ค่าเงินฟรังค์ของสวิตเซอร์แลนด์ค่อนข้างแข็ง จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศ

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved