ทำไมไม่ควรใช้ไม้ทำท่าอากาศยาน
  AREA แถลง ฉบับที่ 481/2561: วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ออก Facebook Live เรื่อง "ทำไมไม่ควรใช้ไม้ทำท่าอากาศยาน"

ดูวิดิโอ Youtube: https://youtu.be/q3FJSatECwo

 

อ่าน 2,638 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved