ดร.โสภณ พาคณะดูงานอสังหาริมทรัพย์กรุงโตเกียว
  AREA แถลง ฉบับที่ 489/2561: วันจันทร์ที่ 08 ตุลาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ในระหว่างวันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จะพาคณะนักพัฒนาที่ดินทั้งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงิน และวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อื่น เดินทางไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

            การดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วยการดูบ้านพักผู้สูงวัยที่ใช้นวัตกรรมต่างๆ เพื่อการวางแผนการอยู่อาศัยที่ดีสำหรับผู้สูงวัย วัสดุก่อสร้างและโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างล้ำสมัย อาคารชุดพักอาศัยและโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบของบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการร่วมชมนิทรรศการอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงโตเกียว ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน รวมทั้งกิจกรรมอื่นอย่างจุใจ (ไม่ได้พาไปเที่ยว)

            อนึ่ง ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย นับเป็นหน่วยงานแห่งเดียวในประเทศไทยที่พาคณะไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกมากที่สุด โดยจัดให้กับกลุ่มสาธารณะที่ไปด้วยกันหรือจัดให้เฉพาะสำหรับสมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง รวมทั้งให้กับบริษัทมหาชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย  หน่วยงานใดต้องการให้ศูนย์ข้อมูลฯ จัดพาไปดูงาน สามารถติดต่อได้ที่คุณมนต์ธิดา เรียบเรียง โทร.02.295.3905 ต่อ 109

            ที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยสามารถพาไปดูได้ทั่วโลกเพราะ ดร.โสภณ ประธานศูนย์ข้อมูลฯ เป็นนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติประจำประเทศไทย (FIABCI - Thai) นอกจากนั้นยังเป็นกรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค จึงมีเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนและประสานงานด้านการดูงานได้เป็นอย่างดี

 

 

 

อ่าน 2,021 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved