ดร.โสภณ ไปประชุม NAR อินเดีย
  AREA แถลง ฉบับที่ 509/2561: วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ในระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ ประจำประเทศไทย (FIABCI Thai) ได้รับเชิญจากอดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI International) ในฐานะประธานจัดงาน National Association of Realtors (NAI) ณ นครบังกะลอร์ ประเทศอินเดีย ในการนี้มีการสัมมนาและประชุมวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่ง ดร.โสภณ จะได้นำเสนอเพื่อประโยชน์ของท่านผู้เกี่ยวข้องต่อไป

คลิกดูภาพใหญ่

 

คลิกดูภาพใหญ่

อ่าน 1,659 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved