บ้านประชารัฐคลองลาดพร้าว: ปล้นชาติเพื่อกฎหมู่
  AREA แถลง ฉบับที่ 524/2561: วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

          บ้านประชารัฐที่คุยว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน แท้จริงคือการปล้นสมบัติของแผ่นดินไปให้ "กฏหมู่" หรือไม่ ทำเพื่อผลงานแบบ "ลูบหน้าปะจมูก" หรือ "ผักชีโรยหน้า" หรือไม่

          ที่ผ่านมามีข่าวเรื่องการปรับปรุงคลองลาดพร้าวในแง่บวกเกินจริง (https://bit.ly/2PFrlJL) โดยในข่าวระบุว่าคลองลาดพร้าวมีความยาวทั้งหมด 31.9 กิโลเมตร เริ่มจากบริเวณอุโมงค์เขื่อนพระราม 9 เชื่อมกับคลองแสนแสบ (เขตวังทองหลาง) มายังวัดลาดพร้าว-วังหิน-บางบัว (เขตจุตจักร)-คลองถนน (เขตดอนเมือง) -สะพานใหม่ และคลองสอง (เขตสายไหม) มี 50 ชุมชน รวม 7,069 ครัวเรือน ประชากรเกือบ 30,000 คน ชาวบ้านอยู่อาศัยบนที่ดินริมคลองซึ่งกรมธนารักษ์ดูแลมานานไม่ต่ำกว่า 50 ปี โดยไม่ได้เสียค่าเช่า และบางส่วนที่มาอยู่ในภายหลัง เมื่อไม่มีที่ว่างบนฝั่งจึงปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ำลงไปในลำคลอง แต่ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เข้ามาจัดระเบียบ เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นปัญหามวลชน

          ตามข่าวยังบอกว่า "หากชุมชนใดสามารถอยู่ในที่ดินเดิมได้ (หลังจากสำรวจและวัดแนวเขตว่าพ้นจากแนวเขื่อนแล้ว) จะต้องทำสัญญาเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ ระยะเวลาช่วงแรก 30 ปี (สามารถต่อสัญญาได้ครั้งละ 30 ปี) อัตราค่าเช่าไม่เกิน 2 บาท/ตารางวา/เดือน) หลังจากนั้นจึงจะเริ่มปลูกสร้างบ้าน. . .สนับสนุนเรื่องสินเชื่อไม่เกิน 360,000 บาท/ครัวเรือน ระยะเวลาผ่อน 20 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาทต่อปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณสร้างสาธารณูปโภคครัวเรือนละ 75,000 บาท เงินอุดหนุนและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 72,000 บาท. . .ขณะนี้สร้างบ้านเสร็จไปแล้ว 34 ชุมชน รวม 1,190 ครัวเรือน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1,231 ครัวเรือน โดยมีชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินเดิมไม่ได้จำนวน 958 ครัวเรือนร่วมกันจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างชุมชนใหม่ รวม 6 โครงการ ส่วนที่เหลืออีก 16 โครงการขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างW

          นี่คือการเอาเปรียบสังคมอย่างชัดเจน

          1. ชุมชนเหล่านี้อาศัยความเป็น "กฎหมู่" ได้เปรียบสังคม อยู่มา 50 ปี รวม 2 ชั่วรุ่น ยังจะได้สิทธิพิเศษอีก อย่างนี้เท่ากับเอาสมบัติของแผ่นดินไปให้ "กฎหมู่" อย่างไม่เป็นธรรมต่อสังคมส่วนรวมหรือไม่

          2. มีการ "ประเคน" ที่ดินให้เกือบฟรี คือ เช่าตารางวาละ 2 บาทต่อเดือน เช่น ถ้าได้ที่ดิน 50 ตารางวา ก็เท่ากับเช่าปีละ 1,200 บาท ในขณะที่ที่ดินใกล้เคียง คงมีราคาตารางวาละ 50,000 บาท ถ้าที่ดิน 50 ตารางวา ก็เป็นเงิน 2.5 ล้านบาท ถ้าต้องเช่าตามราคาตลาด ก็เท่ากับเป็นเงินประมาณ 1% ต่อปี เป็นเงิน 25,000 บาทต่อปี เท่ากับให้ชาวบ้าน "อภิสิทธิ์ชน" เหล่านี้เช่าต่ำกว่าค่าเช่าตลาดถึง 21 เท่า

          3. ยังมีการให้สินเชื่ออีก 360,000 บาทต่อครัวเรือน ให้ผ่อนนาน 20 ปี ดอกเบี้ยต่ำเพียง 4% ซึ่งต่ำกว่าประชาชนที่ไม่ทำผิดกฎหมาย ไม่ใช่กฎหมู่หรืออาจต่ำกว่าข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเสียอีก อย่างนี้ถือว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่

          4. ที่ดินราคาแพงในเมือง ควรนำมาสร้างห้องชุดซึ่งในพื้นที่ 1 ไร่ หากจัดสรรที่ดิน อาจจัดสรรได้สุทธิ 80% หรือ 320 ตารางวา หากแต่ละแปลงมีขนาด 50 ตารางวา ก็เท่ากับ 6.4 หน่วยเท่านั้น  แต่ที่ดิน 1 ไร่ หากนำมาสร้างที่สัดส่วนอาคารต่อที่ดินที่ 5:1 ก็ควรสร้างได้ 8,000 ตารางเมตร  หากพื้นที่ขาย/เช่าสุทธิเป็น 70% ก็เท่ากับ 5,600 ตารางเมตร หากแฟลตห้องหนึ่งมีขนาด 50 ตารางเมตร ก็สามารถให้อยู่อาศัยได้ถึง 112 ครัวเรือน แสดงว่าในพื้นที่ 1 ไร่ ยังจัดให้คนจนอื่นเข้าอยู่ได้อีกนับร้อย ไม่ใช่แค่ 6.4 หน่วย  การใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างไร้ประสิทธิภาพ และเอื้อ "กฎหมู่" จึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง

        การเอาใจ "กฎหมู่" เพื่อสร้างผลงานแบบ "ผักชีโรยหน้า" หรือ "ลูบหน้าปะจมู" ย่อมไม่ได้ใจคนส่วนใหญ่ และเป็นการทำลายความยุติธรรมในสังคมเสียอีก

อ่าน 7,799 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved