คลิปเต็ม: เสวนามาตรการคุมสินเชื่อบ้าน: ล้อมคอกฟองสบู่ฯ
  AREA แถลง ฉบับที่ 527/2561: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            มีการจัดเสวนาเสวนามาตรการคุมสินเชื่อบ้าน: ล้อมคอกฟองสบู่ หรือแค่ขู่เก็งกำไร เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ซ.นนทรี 5 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร มาฟังคลิปฉบับเต็มกัน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ในฐานะนายกก่อตั้ง สมาคมผู้ซื้อบ้าน จัดเสวนามาตรการคุมสินเชื่อบ้าน: ล้อมคอกฟองสบู่ หรือแค่ขู่เก็งกำไร เพื่อประโยชน์ของประชาชน สถาบันการเงิน นักพัฒนาที่ดิน โดยได้รับความกรุณาจากหลายฝ่ายในวงการอสังหาริมทรัพย์

            ในการนี้ได้มีการบันทึกเทปเป็นคลิปการนำเสนอต่างๆ ตามกำหนดการดังนี้:

13.00   ลงทะเบียน

13.15   เรื่องเกี่ยวกับสมาคมผู้ซื้อบ้าน

13.30   ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา

14.00   เวทีเสวนา “มาตรการคุมสินเชื่อบ้าน : ล้อมคอกฟองสบู่ หรือแค่ขู่เก็งกำไร”

            คุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล

            คุณวรณัฐ สุโฆษสมิต ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบสาขา รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

            คุณวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

            คุณวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ศุภาลัย

            คุณพัลลภ กฤตยานวัช ที่ปรึกษาวงการอสังหาริมทรัพย์ มากกว่า 10 สมาคม

            คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน (ดำเนินรายการ)

16.00   ผู้ฟังการเสวนาซักถามข้อสงสัยและร่วมแสดงความคิดเห็น

16.30   จบการเสวนา

ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมคลิปนี้ได้ที่นี่: https://youtu.be/w_UvRBYef84
อ่าน 1,989 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved