FIABCI Thai เชื่อมต่ออสังหาฯ โลก
  AREA แถลง ฉบับที่ 529/2561: วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            นำ Reference มาฝาก ต่อไปนี้เป็นการรวมคำบรรยายและการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์นานาชาติโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ ประจำประเทศไทย ในโอกาสต่าง ๆ เฉพาะในปี 2561 ทั่วโลก ท่านสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพร้อม link ไปยังแหล่งข้อมูลได้

            1 กุมภาพันธ์: วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/juN1Lv

            2 กุมภาพันธ์: ท่านเข้าใจเรื่องการสร้างแบบจำลองทางสถิติในการประเมินค่าทรัพย์สินหรือ Mass Appraisal หรือไม่ ดร.โสภณบรรยาย ณ กรุงกัมปาลา ประเทศยูกันดา https://goo.gl/wTC8aR

            20 กุมภาพันธ์: ดร.โสภณ ฟังธงว่า Bloomberg สื่อระดับโลกวิเคราะห์ผิดชัดแจ้ง-โต้งๆ ตรงไหนใน theBloomberg Misery Index Is Miserable! https://goo.gl/ANaQ7Q

            23 กุมภาพันธ์: บทวิเคราะห์ว่าต่างชาติซื้อที่อยู่อาศัยถึง 3,540 ล้านเหรียญสหรัฐในประเทศไทยในปี 2560 https://goo.gl/RQJDHq

            2 มีนาคม: แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งถือเป็นการสร้างแบรนด์ทางหนึ่ง https://goo.gl/oSjpo7

            15 มีนาคม: การสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนบริษัทรายใหญ่และบริษัทสื่อรายใหญ่ในมาเลเซีย https://goo.gl/gTvgSF

            9 เมษายน: ผลสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมียนมา ว่าภาคส่วนใด นครใดจะบูม และสถานการณ์ตลาดที่แท้เป็นอย่างไรบ้าง https://bit.ly/2GIQDyY

            12 เมษายน: ดร.โสภณ มีคลิปคำบรรรยาย - บทนำเสนออนาคตของธุรกิจนายหน้าในเมียนมา https://bit.ly/2JEGd5p

            19 เมษายน: ผลสำรวจตลาด-ตลาดที่อยู่อาศัยเวียดนามกำลังฟื้นตัว https://bit.ly/2EWgAcF

            4 พฤษภาคม: ความสุขของนครวัดได้จากอะไรกันแน่ คำบรรยายของ ดร.โสภณ https://bit.ly/2rk9b2V

            7 มิถุนายน 7: Phuket Land Prices, Up to USD 5,040 per sq.metre. http://bit.ly/2kSiX8H

            2. กรกฎาคม: บทวิจัยที่ได้จากสำรวจภาคสนาม ราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังอาเจะห์ 12 ปี จากภัยพิบัติสึนามิ http://bit.ly/2NkzCPo

            8 กรกฎาคม:  การพัฒนาวิชาชีพนายหน้าในประเทศยูเครน https://bit.ly/2Oqph3D

            26 กรกฎาคม: บทวิเคราะห์ ราคาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 2561 กลางปี http://bit.ly/2LQdeMv

             1 สิงหาคม: คำเตือนนายกฯ เศรษฐกิจไทยกำลังย่ำแย่ http://bit.ly/2M83Io0

            9 สิงหาคม: คำเตือนครั้งที่ 2 จาก ดร.โสภณ เศรษฐกิจไทยกำลังแย่ http://bit.ly/2MyHFHk

            16 สิงหาคม: 20 บริษัทพัฒนาที่ดินที่ใหญ่ที่สุดในครึ่งแรกของปี 2561 http://bit.ly/2MuEkw7

            27 สิงหาคม: คำบรรยายการตั้งราคาขายในตลาดผันผวน http://bit.ly/2LuYgKJ

            30 สิงหาคม 30: มีบ้านอีก  180,635 หน่วยที่ยังรอคนมาซื้อ http://bit.ly/2NvCtoi

            3 กันยายน 3: บทสำรวจวิจัยเรื่องสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียน http://bit.ly/2NIfsys

            7 กันยายน: การตั้งราคาขายอสังหาริมทรัพย์ ในงานสัมมนา International Real Estate Conference (IREC). https://bit.ly/2QliI48

            12 กันยายน: บทวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยนครกาฏมาณฑุ http://bit.ly/2MnjKJX

            14 กันยายน: บทความวิชาการ การพัฒนาที่ดินชุมชนแออัดในกรุงกัมปาลา http://bit.ly/2MwcICM

            18 กันยายน: แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 2558 ของกรุงกาฏมาณฑุ ไม่ได้ทำให้ราคาที่อยู่อาศัยตกต่ำ Prices http://bit.ly/2PLBEbz

            27 กันยายน: คำบรรยายการประเมินค่าทรัพย์สินซับซ้อน นำเสนอในงานประชุมประจำปีของ International Association of Assessing Officers. https://youtu.be/bds2bCJeFiw

            5 ตุลาคม: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งกรุงมะนิลา จะตั้งอย่างไรดี https://youtu.be/PMxT2nHwqbQ

            9 ตุลาคม: การอภิปรายในงานประชุม PAREB Panel Discussion in Manila https://youtu.be/7p54IYHTu8w โดย PAREB เป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

            17 ตุลาคม: ผลการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ฟิลิปปินส์ Philippines Real Estate Market Assessment. http://bit.ly/2yG8fbW

            25 ตุลาคม: การอภิปรายให้ความเห็นในงานประชุมประจำปี NAR India Int’l Real Estate Panel. https://bit.ly/2RAn6fQ

            1 พฤศจิกายน: ผลการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในบังกะลอร์ โดยมีตารางสถิติหลากหลาย 2018-2019 Indian Real Estate Markets http://bit.ly/2zjmOT8

            อย่าลืมสมัครสมาชิก FIABCI สมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาตินะครับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/FIABCI.THAI

            ลองหาความรู้ดูนะครับ ผมถือว่า Knowledge Is Not Private Property.

อ่าน 1,463 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved