ไป Networking & อบรมประเมินที่เวียงจันทน์กัน
  AREA แถลง ฉบับที่ 532/2561: วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ไปอบรมเทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในกรุงเวียงจันทน์กับ 21-23 ธันวาคม ศกนี้ สอนโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย พร้อมโอกาสในการ Networking กับนายธนาคาร นักพัฒนาที่ดิน นักลงทุนและนายหน้าในประเทศลาว

            ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 นี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) จะจัดอบรมหลักสูตร AP100: การประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน จึงขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วม ทั้งนี้บรรยายเป็นภาษาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้:

 

This course provides you effective analytical tools to appraise real estate for investment purposes at international standards.  You will be able to price properties properly prior to offer onto the market or to acquire properties with high degree of confidence. Real estate professionals, investors, developers as well as authorities involved should attend this course.

Dr.Sopon Pornchokchai, President, Agency for Real Estate Affairs (www.area.co.th) who is also the Director of the Thai Real Estate Business School (www.trebs.ac.th) would hold a valuation course AP100: Practical Valuation Techniques for Investment Purposes in Vientiane during December 21 to 23, 2018.

Goals:

1.   To train the participants thoroughly and comprehensively on understanding the practical tools to value properties.

2.   To learn case studies on how to value properties in real practice.

3.   To help establish a network among participants to learn more about investing in  investment properties.

Who should attend:

1.   Property agents, brokers, consultants, valuers and other real estate professionals

2.   Property owners and investors, individual or institutional owners/investors

3.   Officers of central or local governments related to real estate,

4.   Bankers or financiers or other financial service providers for loan purposes,

5.   Other interested persons

 

Prerequisite: Not required
Participants:  The expected number of participants is 30-50.
Means of Training:  Lectures, questions and answers, case studies and discussion
Materials: 1. Collection of course materials and ppt.

2. Selected readings

 

The Program:

Day 1:

•  Fundamentals of real estate and real property

•  ASEAN property markets and implication

•  Property cycles and the booms and busts of real estate

•  Pricing and the 10 Principles of Value and Valuation

•  Global standard practices of valuation / Appraisal

•  The Cost Approach to Value - An Aggregation Model

Day 2:

•  The Market Approach to Value - A Logical Model

•  WQS Technique (Weighted Quality Score)

•  Computer-assisted Mass Appraisal (CAMA)

•  Rule of Thumb and factors of land value

•  Case study on modeling on price analysis

•  The Hypothetical Development Analysis (Residual Techniques)

Day 3:

•  The Income Approach to Value - A Simulation Model

•  Value of money in time

•  A case study of Feng Sui / Beauty

•  A case study of a green office building

•  A case study of a serviced apartment

•  A case study of a hotel

•  Ethics and personal & corporate brand building of valuers and agents

Instructor:

Dr.Sopon Pornchokchai, PhD D.FIABCI MRICS

Director, Thai Real Estate Business School (www.trebs.ac.th)

President,  FIABCI-Thai

Council Member, ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA)

Representative, International Association of Assessing Officers

Member, Global Valuation Forum, the Appraisal Foundation (USA)

https://www.trebs.ac.th/en/board.php?id=7

 

Fee:

USD 550, Early Bird, prior to December 1, 2018

USD 650, Normal Rate, since December 1, 2018

Remark: Discount 10% when attendant gets their friend to attend

 

Registration:

LaoValue.com (Lao Property Valuation Sole Co., Ltd) at Phontan Village, Saysetta District, Vientiane, Lao PDR

Contact us for more information at 020 23333347

Fee Payment:

Please send the offline payment via our bank account . Information of our bank account is as follow :

Bank Name: BCEL – Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public

Account Holder Name: Houmphanh Saiyalath Mr.

Account Number: 010-12-0100-444996-001

Swift Code: COEBLALA

After payment, you may send us the receipt to confirm your payment at +856 20 23333347
or email us the receipt at info@laovalue.com

Website: https://bit.ly/2PNFYdW

อ่าน 1,391 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved