ด่วนที่สุด Directory นายหน้าอาเซียน
  AREA แถลง ฉบับที่ 544/2561: วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ด่วน ขณะนี้สมาคมอสังหาริมทรัพย์อาเซียน (ASEAN Real Estate Network Alliance: ARENA) กำลัง รวบรวมรายชื่อนายหน้ารายบุคคลเพื่อจัดทำเป็น Directory นายหน้าทั่วอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ขอนายหน้าที่สนใจโปรดกรอกรายละเอียดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นี้

            อนึ่ง ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เป็น กรรมการ ARENA ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทย เพราะมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) เป็นผู้แทนแต่เพียงแห่งเดียวของนักวิชาชีพนายหน้าและผู้ประเมินค่าทรัพย์สินใน ARENA

Directory นายหน้าอาเซียน โปรดกรอกข้อมูลลงทะเบียนที่ลิงค์นี้:
https://www.thaiappraisal.org/english/monthly/arena_directory.php

 

 

อ่าน 1,969 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved