ขอเชิญเป็นกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 547/2561: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ท่านที่สนใจช่วยเหลือประชาชนผู้ซื้อบ้าน โปรดสละเวลามาเป็นกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้านด่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์การซื้อบ้านอย่างรอบรู้

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกก่อตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน ขอเรียนว่า วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสมาคมชุดแรกกำลังจะหมดลงในเร็ววันนี้ จึงขอเชิญท่านผู้สนใจสมัครเป็นกรรมการด่วน ขอเป็นผู้ปรารถนาดีต่อประชาชนผู้ซื้อบ้านและเพียงสละเวลาประชุมสองเดือนครั้ง มีเลี้ยงอาหารกลางวัน แต่ไม่มีเบี้ยประชุม

            ในประเทศไทยมีสมาคมผู้ขายบ้านหลายสมาคม แต่เพิ่งมีสมาคมผู้ซื้อบ้าน สมาคมนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเผชิญหน้ากับผู้ขายบ้าน แต่ร่วมกันสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาบ้านและที่อยู่อาศัยแบบอื่นๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างผู้สร้าง ผู้ขายและผู้ซื้อบ้าน แต่ในกรณีที่ผู้ซื้อบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อบ้าน สมาคมก็ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านเช่นกัน

            สำหรับวัตถุประสงค์ในรายละเอียดของสมาคมนี้ได้แก่

           1. เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของผู้จะซื้อบ้าน ผู้กำลังซื้อบ้านและผู้ที่ซื้อบ้านไปแล้ว

           2. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนให้สามารถ "ซื้อบ้านอย่างรอบรู้"

           3. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อบ้าน

           4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม

           5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

            โปรดดูเว็บไซต์ของสมาคมได้ที่ www.thaihomebuyers.org หรือโปรดกด "ถูกใจ" FB Page: www.facebook.com/Thai.Home.Buyers/

            ท่านที่สนใจที่จะเป็นกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน โปรดติดต่อ คุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร. 02.295.3905 ต่อ 109 (ในเวลาราชการ) หรือ Email: nonglak@area.co.th ทั้งนี้ภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

 

อ่าน 1,880 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved